Ste v úverovom registri? Prinášame tipy ako sa z neho dostať!

Stále viac ľudí trápi ťaživá ťažká finančná situácia. Začína to bankovou alebo nebankovou pôžičkou, onedlho príde ďalšia, pretože peňazí nie je nikdy dosť. A presne to je štart, ako sa dostať do pasce. Vrátite prvú pôžičku a opäť nemáte peniaze, neskôr prídu nečakané výdavky, strata zamestnania a nestíhate platiť. Náhle sa ocitnete v registri dlžníkov, kam Vás za niekoľkonásobné omeškané platby zaradí spoločnosť, ktorá Vám poskytla peniaze. 

Riešením je samozrejme splatenie dlhov. Ale keď dlhy rastú, sú tu tiež možnosti, ktoré sú v podstate každému dostupné. Napríklad formou oddlženia či možnosťou je aj tzv. osobný bankrot. Ďalšou voľbou je konsolidácia pôžičiek, hlavne ak máte viacero úverov v rôznych finančných inštitúciach. Možnosti, ako sa dostať z registra dlžníkov je tak viac a každá má svoje výhody aj nevýhody.

Pozrime sa spoločne podrobne, aké možnosti má slovenský občan v tejto situácii.

Návod ako sa dostať z registra dlžníkov.


Bankové a nebankové registre dlžníkov na Slovensku

Rovnako ako pôžičky, tak aj registre dlžníkov rozlišujeme na bankové a nebankové. V prvom prípade sa jedná o register dlžníkov, ktorí dlhujú peniaze bankovým inštitúciám a v druhom prípade dlhy voči nebankovým veriteľom. Do nebankovej sféry spadajú všetky nebankové úvery.

Nebankový register SOLUS.

SOLUS – najznámejší register

Registre uchovávajú citlivé a osobné údaje podľa platných zákonov SR. Nachádzajú sa v nich najmä údaje o počte existujúcich neplatených pôžičkách, ich výška a história splácania. Informácie môžu byť doplnené o ďalšie údaje o dlžníkovi, napríklad súvisiace pohľadávky a informácie o iných zárukách dlžníka. Ak si chceme zistiť, či máme zápis, možno požiadať o výpis z registra. Ak zistíme, že zápis máme, potom nastáva čas uvažovať, ako sa z neho dostať a to pokiaľ možno s minimálnymi postihmi.

Na Slovensku je niekoľko dostupných registrov, z ktorých sa informácie čerpajú a medzi spoločnosťami aj zdieľajú. Prvým je Centrálny register dlžníkov (CERD), ktorého obsahom sú údaje o záväzkoch fyzických i právnických osôb. Potom je tu Spoločný register bankových informácií (SRBI) informujúci o bankových úveroch a Nebankový register klientskych informácií (NRKI) v oblasti nebankového sektora.

Na území SR pôsobí tiež známy SOLUS, ktorý narozdiel od SRBI a NRKI eviduje len negatívne stavy, teda naozaj iba dlžníkov. Nás zaujíma práve záznam v registri dlžníkov, teda ak máme negatívny záznam.

TIP: Viac o slovenských registroch, ktoré evidujú dlžníkov.

Neskorá splátka a môžete mať problém na niekoľko rokov

Ocitnúť sa v registri dlžníkov je pomerne jednoduché, nemusíte byť vždy dlhodobý dlžník v platobnej neschopnosti. Niekedy stačí len jedna veľmi neskorá splátka úveru alebo kreditnej karty a je vymaľované. Zápisu do registra dlžníkov sa nevyhnete a na bankové úvery môžete rovno na istý čas zabudnúť. Pri nebankových pôžičkách sa Vám razantne obmedzí výber, pretože bonita je viacmenej overovaná. Pri pôžičke totiž súhlasíte aj s uvedením do podobného registra. Ako potom z registra von?

Platobná neschopnosť

Veľmi dôležitý pojem. Je to stav, keď dlžník nestíha platiť svoje povinné záväzky a to v týchto podmienkach: viac ako mesiac po riadnom termíne splatnosti a má takýto stav u minimálne 2 veriteľov. Započítavajú sa tu aj napríklad dlhy na zdravotnom alebo sociálnom poistení (pre SZČO). Ak nesplácate pôžičky, tak sa dostávate práve do už niekoľkokrát spomínaného registra dlžníkov ako osoba v platobnej neschopnosti.

Ako sa dostať z registra dlžníkov – NÁVOD

1. Oddlženie

Z registra dlžníkov a tým pádom aj preč z dlhov sa dá dostať formou tzv. oddlženia. Má to však isté pravidlá, ktoré treba splniť. Proces oddlženia prebieha v dvoch krokoch – konkurz a oddlženie. Oddlženie sa inak nazýva tiež osobný bankrot. Je to proces trvajúci približne 3,5 roka a potom sa dlžník dostane z dlhov, z registra a tým pádom má všetko splatené. Počas doby procesu osobného bankrotu dlhy už ďalej nenarastajú a na Slovensku bolo uzákonené oddlženie v roku 2006. Ako oddlženie prebieha?

Konkurz

Prvá časť je samotný konkurz. Všetko začína v tejto fáze podaním návrhu na oddlženie príslušnému súdu a je potrebné zaplatiť poplatok 664 eur. Oddlženie je možné za nasledovných podmienok:

 • dlžník vlastní majetok v hodnote aspoň 1 660 eur a zároveň výška dlhov prekračuje túto čiastku
 • dlžník nesmie mať viac ako 50 veriteľov
 • majetok dlžníka neprekračuje hodnotu 165 000 eur
 • v poslednom roku pred začatím konkurzu nemal dlžník obrat vyšší ako 330 000 euro
 • fyzická osoba má preukázateľný príjem vo výške aspoň minimálnej mzdy

Z toho jasne vyplýva, že oddlženie je najlepšou cestou pre tých, ktorí majú určitý príjem. Zároveň však ich dlh výrazne prevyšuje hodnotu majetku, taktiež musia vlastniť majetok (i hotovosť) vo výške 1 660 eur. Vo fáze konkurzu nebude potrebná preukázateľná mzda, ale až neskôr vo fáze samotného oddlženia. Osobný bankrot je jedinou zákonnou cestou, ako nesplatiť celú sumu dlhov bez exekúcií.

Vo veci začatia konkurzu sa obráťte na príslušný súd podľa miesta bydliska. Pre konkurz je súdom určený tzv. insolvenčný správca, ktorého úlohou je spísať súpis majetku dlžníka i poskytnúť mu všetky informácie o celkovom priebehu. V rámci toho sa zídu veritelia na schôdzi. Ak sa nedostaví žiaden z nich, rozhoduje o oddlžení súd. Potom je dlžníkovi vydané uznesenie o oddlžení. Počas tejto fázy konkurzu nesmie dlžník výrazne meniť výšku ani zloženie majetku, ktorý preukázal insolvenčnému správcovi.

Proces oddlženia

Dĺžka je stanovená na dobu 3 rokov. Počas tejto doby musí dlžník zaplatiť aspoň 30% z dlžných pohľadávok. Samozrejme vo vopred stanovených splátkach formou presne daného splátkového kalendára. Je to jednoducho proces pomerne dlhý a rozhodne nie bezplatný. Často je uvádzaný omyl, že k osobnému bankrotu môže pristúpiť osoba bez majetku a príjmu. Práve naopak – jasné to musí byť už pri pohľade na podmienky. Akonáhle uplynie doba 3 rokov a dlžník splní všetky súdom predpísané podmienky, nemôžu veritelia od neho požadovať zvyšok dlhov a to ani exekúciou. Skrátka po oddlžení je osoba zbavená akýchkoľvek dlhov. Pre rad ľudí to môže byť jediná zákonná cesta, ako sa z dlhov a registra dlžníkov dostať.

2. Vymazanie z registra dlžníkov

Keďže záznam v registri dlžníkov negatívne ovplyvňuje bonitu klienta pri žiadosti o ďalšie pôžičky. Treba však povedať, že úplne právom potrebuje poskytovateľ pôžičky Váš súhlas k nahliadnutiu do registra. Ak odmietnete tento súhlas, ste automaticky vyhodnotený ako nespoľahlivý, podozrivý a úver nemusí byť schválený. Práve nahliadnutie akceptujete podpisom zmluvy. Poskytovateľ pôžičky musí byť tiež registrovaný v danom registri, inak nemá právo na nahliadnutie.

Skutočne je potrebné riešiť, ako z registra dlžníkov von – a to rýchlejšie a ináč než popísanou cestou oddlženia. Navyše nie každý má na oddlženie nárok. V registri ste aj za jednu neskorú platbu úveru. Napríklad vymazanie zo SOLUSu trvá 3 mesiace až 3 roky po riadnom splatení úveru, čo môže byť komplikáciou pri získaní nového úveru. Skutočne máte všetko splatené a napriek tomu ste stále vedený na „blackliste“ ako dlžník. To je ten problém. Je potrebné poslať písomnú žiadosť o vymazanie údajov z registra, ktorá musí byť s Vašim overeným podpisom. Ak máte všetky úvery riadne splatené, požiadať môžete prevádzkovateľa registra kedykoľvek o vymazanie, aby ste nemali problémy s dlhom, ktorý vlastne už ani neexistuje.

Vymazanie záznamu z registra dlžníkov.

Vymažte svoj záznam z registra dlžníkov čo najskôr!

3. Odvolanie sa súhlasom spracovania osobných údajov

Ak je celý Váš úver splatený, potom rozviažte zmluvu s poskytovateľom úveru. Tým dosiahnete to, že vlastne odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa do registra vkladajú. Odvolanie tohto súhlasu je tretím krokom, teda splatený úver a zrušenie zmluvy.

Odvolaním súhlasu o spracovaní osobných údajov sa výrazne urýchli zmazanie negatívneho záznamu v registri. Pri týchto krokoch bude od Vás poskytovateľ vyžadovať doklad totožnosti, ktorý musí byť verifikovaný, tzn. list s úradne overeným podpisom alebo elektronický podpis, prípadne verifikácia totožnosti na mieste. Napríklad už spomínaný SOLUS má lehotu 3 rokov na odstránenie záznamov po splatení dlhu. Ak tak neučiní, odporúčame sa obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov.

TIP: Konsolidácia pôžičiek

Niekedy však nie je možné úver splatiť ihneď. A tým samozrejme Váš záznam zostáva, ale je možné využiť ešte jednu „fintu“ a tou je konsolidácia pôžičiek čiže zlúčenie. Jedná sa o to, že zlúčite viac úverov do jedného, čo môže znížiť splátky a ušetriť aj niekoľko desiatok eur mesačne! Ide o princíp, že neplatíte úroky viac spoločnostiam, ale iba jeden úrok. Je to teda cesta, ako rýchlejšie dlh splatiť a potom ihneď riešiť vymazanie z registra dlžníkov. Avšak nie pre všetkých klientov je konsolidácia riešením.

Existujú rôzne konsolidačné spoločnosti, aby priamo na mieru poradili, či je konsolidácia tým najlepším riešením. Avšak pri splácaní viac ako 3 úverov zrejme bude vhodným riešením situácie k spomínanému šetreniu na splátkach. Konsolidáciu možno uplatniť pre bankové aj nebankové úvery, vrátane kreditných kariet a kontokorentných úverov.

Zistite, koľko môžete ušetriť pomocou konsolidačnej pôžičky tu!

Dostať sa z registra nie je zložité

Dostať sa z úverového registra nie je ťažké, oveľa ťažšie je však dávať si pozor na primeranú zadlženosť. Skutočne opakujeme – ak nesplácate úver načas alebo vôbec, ste automaticky vedený s negatívnym záznamom v úverových registroch ako dlžník. To Vám zablokuje cestu k ďalším peniazom z pôžičiek či úverov.

Vyššie sme opísali niekoľko možností ako sa vymotať z dlhov a po ich splatení mať možnosť požiadať nielen o vymazanie z registra dlžníkov, no taktiež aj o ďalšiu pôžičku. Skutočne odporúčame venovať tejto problematike vysokú pozornosť, teda ak sa vopred nechcete vyradiť z hry o prípadnú pôžičku.

Ste v úverovom registri? Prinášame tipy ako sa z neho dostať!
3.8 (76%) 20 hlasov
Komentáre
 1. 1 týždeň
 2. 1 mesiac
 3. 3 mesiace
  • 2 mesiace
 4. 4 mesiace
 5. 4 mesiace
 6. 4 mesiace
  • 3 mesiace
 7. 4 mesiace
 8. 7 mesiacov
  • 6 mesiacov
 9. 7 mesiacov
  • 6 mesiacov
 10. 8 mesiacov
  • 6 mesiacov
   • 5 mesiacov
  • 5 mesiacov
 11. 9 mesiacov
 12. 1 rok
 13. 1 rok
 14. 2 roky
 15. 2 roky
 16. 2 roky
  • 2 roky
   • 1 rok
   • 5 mesiacov
   • 4 mesiace
 17. 2 roky
  • 2 roky
  • 1 rok
   • 8 mesiacov
 18. 2 roky

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *