10 vecí, ktoré je nutné vedieť o osobnom bankrote

Dostať sa do situácie, kedy nemôžete splácať vaše dlhy, je nočnou morou takmer každého z nás. Ak si už dlhodobo neviete poradiť so svojou finančnou situáciou a snažíte sa nájsť vhodné riešenie, určite by ste mali poznať aj možnosť vyhlásenia osobného bankrotu.

Určité percento zadĺžených si to predstavuje tak, že jednoducho vyhlásia osobný bankrot, súd ich oddĺži a môžu naďalej žiť svoj život bez akýchkoľvek obmedzení. Existujú dokonca aj ľudia, ktorí pre možnosť vyhlásenia bankrotu prevedú svoj majetok na niekoho iného v domnienke, že ich počínanie nebude nikto skúmať a zbavia sa tak svojich dlhov bez toho, aby ich museli zaplatiť.

Niektorí však o tomto pojme nechcú ani počuť. Najmä v našich podmienkach sa tento inštitút vôbec neteší veľkej popularite, ľudia sa ho boja a považujú ho za absolútne krajné, ak nie najhoršie riešenie svojich problémov.

Do ktorej z vyššie zmienených skupín patríte vy?

Ak do prvej, mali by ste vedieť, že osobný bankrot je viazaný na určité podmienky, ktorých dôsledné splnenie je povinné a starostlivo skúmané už od samého začiatku. Keď ste sa skôr našli na opačnej strane spektra a osobný bankrot vám je vzdialený asi tak ako mesiac od slnka, takisto sa na chvíľu zastavte a prečítajte si nasledujúce odstavce.

Čo by ste mali vedieť o osobnom bankrote?

Očakávať od neho samé pozitíva je síce naivné, rovnako neopodstatnené je však jeho odmietanie len z dôvodu obáv o jeho dôsledky alebo toho, ako budete vyzerať v očiach susedov či známych. Osobný bankrot so sebou samozrejme prinesie viacero zmien, ktorým sa budete musieť podrobiť a akceptovať ich. Nedá sa však tvrdiť, že ide len o samé pozitívne či výhradne negatívne zmeny, rátať by ste totiž mali s oboma.


Jedno sa však dá povedať určite – pred rozhodnutím vyhlásiť osobný bankrot by ste mali poznať všetky jeho dobré i tienisté stránky. Tento článok je teda šitý na mieru pre tých, ktorých zaujíma, ako by ich život vyzeral po vyhlásení osobného bankrotu, ako by to ovplyvnilo ich každodenný život, rodinu, kariéru či budúcnosť.

10 vecí, ktoré by ste si mali uvedomiť ešte pred jeho vyhlásením

Hoci osobný bankrot nie je záležitosť, z ktorej by ste po nociach nemali spávať, určite ho netreba brať na ľahkú váhu. Ešte predtým, než túto možnosť definitívne odobríte a budete ju považovať za ideálne riešenie svojich problémov, by ste si mali uvedomiť niekoľko jej plusov a mínusov, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť celkovú situáciu.

Práve z tohto dôvodu vám prinášame zoznam 10 vecí, ktoré by ste o osobnom bankrote určite mali vedieť. Na ich základe máte následne možnosť sa omnoho lepšie rozhodnúť, či túto možnosť využijete alebo nie.

1. Osobný bankrot nemôže vyhlásiť ktokoľvek

V prvom rade musíte byť platobne neschopnou osobou, pričom tento termín si musíte vysvetliť z hľadiska jeho zákonného vymedzenia. Platobne neschopný ste len vtedy, ak máte minimálne dvoch veriteľov, ktorým nedokážete splácať svoj dlh ani mesiac po jeho splatnosti. 

Tento fakt posudzuje konkurzný súd, ktorý na základe vášho návrhu konkurz vyhlasuje. Vždy však musí byť zároveň splnená podmienka, že aj napriek dlhom na poistnom či nevyplatených faktúrach vám ostal majetok aspoň vo výške 1660 eur. Nezabudnite tiež na poplatok vo výške 664 eur, ktorý budete musieť zaplatiť súdu.

2. Je to proces, nie jednorazová záležitosť

Keď sa domnievate, že po vyhlásení bankrotu je vašim dlhom koniec, mýlite sa. Ak súd malý konkurz (ako sa hovorí osobnému bankrotu) schváli, čaká vás ešte dlhá cesta. Najskôr prebehne jeho prvá fáza, kde správca konkurznej podstaty speňaží váš majetok a výťažok pomerne rozvrhne medzi veriteľov.

Osobný bankrot je dlhodobý proces

Tieto prostriedky však pravdepodobne nepokryjú celý dlh, preto musí nasledovať aj druhá fáza, takzvané oddlženie. To trvá až tri roky, pričom vo vašom živote pribudne nová osoba, ktorou je správca. S ním sa môžete radiť ohľadom svojich rozhodnutí týkajúcich sa financií, pričom po celú túto dobu máte uloženú povinnosť splácať splátky vo výške až 70% vášho čistého príjmu za minulý rok, pričom táto suma môže samozrejme byť aj nižšia.

TIP: Prečítajte si, ako vyzerá osobný bankrot v praxi

3. Musíte byť disciplinovaný a platiť mesačné splátky

Počas fázy oddlžovania sa nemôžete správať tak, akoby sa nič nedialo a zabudnúť na dôsledné plnenie súdom uloženej povinnosti. Z tohto vyplýva, že po dobu troch rokov musíte mať stály príjem, ktorý môže pochádzať z pracovnej či podnikateľskej činnosti. Ak svoju povinnosť budete ignorovať, fáza oddlženia bude ukončená predčasne a dlh vám samozrejme nebude odpustený.

4. Dlhy môžete mať aj poriadne vysoké

V prípade vyhlásenia malého konkurzu existuje spodná hranica vášho osobného majetku (musí mať minimálnu hodnotu už spomínaných 1660 eur), zákon však určuje aj vrchnú hranicu, ktorá predstavuje sumu 165 000 eur. Rovnako existuje aj obmedzenie týkajúce sa počtu veriteľov – najmenej ich musíte mať dvoch, najviac však päťdesiat.

5. Ani osobný bankrot nie je úplne bezrizikový

Môže sa vám totiž stať, že natrafíte na neseriózneho veriteľa, ktorý svoju pohľadávku neprihlási do konkurzu a bude ju od vás požadovať aj po súdnom oddlžení, keďže na ňu sa nevzťahovalo. Svojho práva sa síce môžete domôcť súdnou cestou, musíte do toho však opäť investovať peniaze, čas a energiu.

6. Neprídete o všetko

Môže sa síce stať, že bude predaný váš byt či auto, k tomu by však tak či tak došlo počas exekúcie. Konkurz sa ale nevzťahuje na oblečenie, bežné vybavenie domácnosti (napríklad chladnička, sporák, postele), zdravotnícke potreby, snubný prsteň či študijnú literatúru.

Osobný bankrot - neprídete o všetko

Ani pri osobnom bankrote neprídete o všetko

 

Nesnažte sa však špekulovať a peniaze minúť na veci nepodliehajúce konkurzu, prípadne ich previesť na inú osobu a očakávať, že za týchto okolností pohodlne vyhlásite bankrot, pričom peniaze budú de facto stále vaše. Práve z dôvodu takýchto špekulácií na celý proces dohliada správca a súd, ktorí by vám veľmi rýchlo “klepli po prstoch” vyhlásením takýchto úkonov za právne neúčinné.

7. Zastavia sa exekučné konania a dražby

Počas malého konkurzu sa nemusíte obávať, že vám na krk bude dýchať exekútor. S jeho vyhlásením je totiž spojený zákaz začatia exekučného konania alebo konania o výkone rozhodnutia, keďže vaše pohľadávky sa uspokojujú len v takom spôsobe a rozsahu, aký ustanoví súd.

8. Bankrot neovplyvní vašu prácu

Na vyhlásenie osobného bankrotu nie je viazaná strata zamestnania. Práve naopak, vo veľkých firmách sa začína zavádzať trend poskytovania finančného poradenstva pre tých, ktorí to potrebujú. Okrem toho, počas oddlžovania prácu skutočne mať musíte, keďže potrebujete platiť mesačné splátky.

O prácu však pravdepodobne prídete v prípadoch, kedy pracujete s peniazmi iných ľudí, napríklad v tejto oblasti poskytujete poradenstvo.

9. Vyhlásením osobného bankrotu zaniká bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

Čo to pre vás znamená v praxi? Po vyhlásení osobného bankrotu správca vyporiada váš spoločný majetok, pričom vaša manželka či manžel sa týmto odbremení od dlhov a zachráni aspoň určitú časť z vášho spoločného vlastníctva. V praxi to môže vyzerať tak, že síce prídete o auto a úspory, ostane vám však byt, ktorý je teraz v osobnom vlastníctve len jedného z vás.

10. Dlh po troch rokoch zanikne

Ako sme sa už zmienili vyššie, malý konkurz nie je udalosť, ktorá sa odohrá za jeden deň, utriete si pot z čela a pokračujete vo svojom bežnom živote, ibaže ľahší o niekoľkotisícové dlžoby. Takto by to bolo príliš jednoduché a po tejto možnosti by siahol zrejme každý.

Pravdou je, že bankrot sa s vami ťahá minimálne po dobu tri a pol roka, pričom práve dĺžka tohto obdobia je často zarážajúca a odrádza mnohých ľudí, ktorí by túto možnosť za iných okolností využili. Po uplynutí dlhých mesiacov sa však vaše dlhy stávajú nevýmahateľnými – a ako sa vraví – na dobré veci sa predsa oplatí čakať.

Všetky plusy a mínusy som starostlivo zvážil. Čo teraz?

Po prečítaní nášho článku ste si určite uvedomili, že aj na osobný bankrot potrebujete relatívne veľký obnos peňazí, čo je pre osobu na pokraji finančných síl často nepredstaviteľná suma. Ak si však na osobný bankrot po majetkovej stránke trúfate, musíte sa vyzbrojiť pevnými nervami, trpezlivosťou a stálym zamestnaním, keďže musíte splácať splátky uložené súdom. Táto cesta je síce kľukatá a plná rôznych prekážok, avšak pocit, že môžete začať s čistým štítom rozhodne stojí za to! 

TIP: Prečítajte si aj náš starší článok, ktorý vám ozrejmí presný postup vyhlásenia osobného bankrotu

Komentáre
  1. 11 mesiacov
  2. 2 roky
  3. 4 roky

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *