7 hlavných nevýhod pri požičiavaní

Aj keď vám dnes takmer každá banka či nebanková inštitúcia poskytne pôžičku, vedzte že za jednoduchým vybavením pôžičky stoja isté riziká, ktoré by mal každý záujemca o získanie pôžičky dobre poznať. Viete aké sú riziká pri požičiavaní?

 

K nevýhodám pri požičiavaní môžeme zaradiť:

 

1. Nevýhodný a príliš vysoký úrok

V zásade platí, že čím je splatnosť pôžičky dlhšia, tým je mesačná splátka nižšia, no zároveň viac preplatíte na úrokoch. Avšak pri vyššej mesačnej splátke je doba splatnosti kratšia a tým je možné ušetriť na úrokoch i na poplatkoch za vedenie účtu.

 

2. Skryté poplatky

Banky účtujú svojím klientov za poskytnutie pôžičky poplatky, ktoré môžeme rozdeliť do dvoch skupín:

–         jednorazové: poplatky za posúdenie a spracovanie žiadosti o pôžičku,

–         opakované: poplatky za vedenie či spracovanie úvera

 

3. Ručenie ručiteľom alebo vlastným majetkom

Získanie pôžičky od banky je zvyčajne podmienené ručením, a to buď ručiteľom, zmenkou alebo vlastným hnuteľným alebo nehnuteľným majetkom. Ručenie predstavuje pre poskytovateľa pôžičky istú formu zábezpeky pre prípad neočakávaných problémov so splácaním pôžičky. Ručenie nehnuteľnosťou, zmenkou či ručiteľom nevyžadujú nebankové spoločnosti. Táto výhoda sa však odráža vo vyšších úrokoch.


 

4. Vysoká miera byrokracie

Bankové spoločnosti zvyčajne vyžadujú veľké množstvo rôznych potvrdení a dokladov. Pre získanie pôžičky či hypotekárneho úveru budete potrebovať:

  • doklad totožnosti a ďalší doklad totožnosti (preukaz poistenca, pas, vodičský preukaz),
  • doklady na preukázanie príjmu – potvrdenie o príjme od zamestnávateľa, výpisy z bankového účtu (za posledných 3 až 6 mesiacov),
  • znalecký posudok k nehnuteľnosti a výpis z registra nehnuteľností,
  • kúpnu zmluvu,
  • doklady k vlastníctvu nehnuteľnosti (list vlastníctva, návrh na vklad záložného práva v prospech banky),
  • iné doklady  (poistná zmluva k poisteniu nehnuteľnosti, doklad o zaplatení poistného).

 

5.Hrozba vysokých sankcií za omeškanie so splátkami

V prípade omeškania so splátkou alebo neschopnosti pôžičku v stanovenej výške splácať je dôležitá je komunikácia s veriteľom a návrh riešení problému. Riešením problémov so splácaním pôžičky sa tak vyhnete neprimerane vysokým poplatkom za omeškanie.

 

6. Neserióznosť banky či nebankovej spoločnosti

Každá pôžička, aj pôžička od banky má svoje nevýhody, avšak banky na rozdiel od nebankových spoločností nemajú pri poskytovaní pôžičiek nepoctivé úmysly. Aby ste sa vyhli pôžičke s neférovými podmienkami vyberte si niektorú z bankových spoločností alebo niektorú z množstva overených nebankových spoločností poskytujúcich pôžičky.

 

7. Nezrozumiteľná zmluva

 Každá seriózna spoločnosť by mala mať na svojej internetovej stránke voľne dostupnú zmluvu o pôžičke, ktorá by mala byť napísaná terminológiou, ktorej by mal byť každý človek schopný porozumieť. Pozor na časti zmluvy písané malým, takmer nečitateľným písmom. Zámerne komplikované zmluvy s množstvom neznámych výrazov sú typické pre spoločnosti s nečestnými úmyslami. Všetky nejasnosti v zmluve si dajte vysvetliť zamestnancovi pôžičkovej spoločnosti alebo oslovte niektorého z právnikov, ktorý vám správne vysvetlí daný pojem. Podmienky získania pôžičky musia byť v zmluve jasne stavené od začiatku – vopred musíte vedieť, aká bude výška mesačnej splátky, doba splatnosti, úroková sadzba, RPMN (ročná percentuálna miera nákladov) teda o koľko pôžičku preplatíte, a taktiež dôležité sú podmienky v prípade omeškania so splátkou alebo predčasného splatenia.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *