9 nových pravidiel a povinností nebankoviek

Je viditeľné, že v poslednej dobe sa aj štát snaží priblížiť občanom a to aj v rámci úverového sektoru. Na Slovensku sa doposiaľ veľmi dobre darilo neserióznym spoločnostiam ponúkajúcim úvery. Nízka finančná gramotnosť Slovákov spolu s ich prirodzenou dôverčivosťou zapríčiňovali, že sa tisíce spoluobčanov stali obeťou podvodov, okrádania, úžery a trestných činov vyplývajúcich z aktivít neserióznych poskytovateľov a sprostredkovateľov úverov.

Čo sa týka úverovej ponuky bánk, tá je pomerne bezpečná, nakoľko banky sú pod neustálym dohľadom Národnej banky Slovenska. V jej evidencii nájdete aj najznámejšie slovenské nebankovky.

Najmä rozmach internetu nahrával do kariet nepoctivým spoločnostiam, ktoré zatajovali pre klienta potrebné informácie, často konali v rozpore so zákonom a snažili sa všetkými spôsobmi ľudí okrádať.

NBS v súčasnosti sprísňuje podmienky, ktoré kladie na poskytovateľov pôžičiek. Cieľom je prečistenie trhu od rôznych pochybných „garážových“ firiem, od samozvaných poskytovateľov bez povolenia a ďalších „šikovných“ podvodníčkov. Tí často vymámia poplatok vopred a ďalej nekomunikujú.

V článku si opíšeme nové pravidlá, pomocou ktorých plánuje NBS zbaviť slovenský úverový sektor od nežiaducich príživníkov.

1. Prvoradá bude licencia

Pôvodne sa mohol stať registrovaným poskytovateľom úverov prakticky ktokoľvek. Postačujúca bola registrácia v Registri veriteľov. Od 01.04.2015 však musia nebankovky získať licenciu, ktorú vydáva Národná banka Slovenska. Tá stanovila isté kritériá, takže licenciu nedostane pofidérna „garážovka“, ktorá nemá vlastné imanie nevyhnutné pre poskytovanie úverov. Podmienky sú:


 • Základné imanie vo výške minimálne 500 000 €
 • Dôveryhodný a preukázateľný pôvod základného imania
 • Spoľahlivý systém overovania schopnosti dlžníkov splácať úver
 • Nebankovku môžu viesť iba odborne spôsobilé, a najmä bezúhonné osoby

Doposiaľ totiž mohol byť registrovaným poskytovateľom pôžičiek aj obecný poštár s 1 000 € na účte. Práve kvôli tomu je po novom odborná spôsobilosť definovaná nasledovne:

 • Minimálne 5 rokov praxe v bankovom sektore – vysokoškolsky vzdelané osoby minimálne 3 roky
 • Osoby nemôžu mať minulosť v spoločnostiach, ktorým bolo odobraté povolenie, a zároveň sa neocitli v nútenej správe
  registrovaný poskytovateľ pôžičiek

  Aj tento pán mohol byť registrovaný ako poskytovateľ pôžičiek. Jeho dôveryhodnosť však ostáva otázna.

2. Pozor na definície

Nové pravidlá sa týkajú predovšetkým spotrebiteľských úverov. Ostatné typy pôžičiek a úverov majú menej prísne požiadavky. Napríklad základné imanie sa začína už na 100 000 €.

Nasledovné úvery poskytujú tzv. „iní veritelia“. Za spotrebiteľský úver sa NEpovažuje:

 • Úver zabezpečený nehnuteľnosťou
 • Úver so splatnosťou viac než 10 rokov
 • Pôžička do 100 € (zrýchlené pôžičky)
 • Pôžička splatná do 3 mesiacov
 • Pôžička nad 75 000 €

3. Klientova bonita sa nesmie prehliadať

Obrovská časť poskytovateľov láka klientov na „pôžičky bez nazerania do registrov“. Pokiaľ sa však nejedná o drobné pôžičky pred výplatou, veriteľ si vždy bonitu overí. Naslepo nepožičiava nikto a jednoducho potrebuje prehľad o schopnosti dlžníka splácať.

Bonitu je možné vypočítať aj na základe iných dokladov, ako napr. bankové výpisy alebo prehlásenie zamestnávateľa o výške príjmu.

Každá nebankovka je povinná tieto skutočnosti overiť. Dlžníkovi totiž vždy musí ostávať aspoň suma životného minima. Pokiaľ je finančná situácia neúnosná, nie je vhodným kandidátom na odsúhlasenie pôžičky.

Ak by veriteľ povinnosť overovať dlžníka ignoroval, dopustil by sa tak závažného porušenia zákona a licencia NBS by mu bola odobraná.

4. Povinný register dlžníkov

V súčasnosti dochádza k spájaniu úverových registrov.  Pre poskytovateľov vchádza zákonná povinnosť overovať žiadateľa v registroch do platnosti až v septembri tohto roku. Opäť ide iba a len o overenie, či je dlžník schopný splácania, a zároveň či nemá iné aktívne úvery.

Overuje sa taktiež jeho predošlá platobná morálka, ktorá slúži ako veľmi dobrý ukazovateľ jeho budúceho splácania.

5. Možnosť úprav zmluvy

Neseriózne nebankovky často uzatvárali zmluvy s nepravými informáciami. Dôverčivý klient si požičal napr. 200 €, avšak po podpise zmluvy a následnom splácaní zistil, že v zmluve bola zrazu uvedená suma 2 000 €.

Nová povinnosť umožňuje dlžníkovi požiadať o opravu zmluvy pri každom zistení nepravdivých alebo iných, než dohodnutých parametrov. Pokiaľ mu nebude vyhovené, vec sa predáva súdu.

6. Nové pravidlá komunikácie

Ďalšie pravidlo je v účinnosti už od minulého roku. Obmedzuje možnosti veriteľa v komunikácii s dlžníkom v prípade, že dôjde k problémom so splácaním.

vymáhači dlhov

Podľa nového nariadenia Vás už neočakávaná „návšteva“ neprekvapí

V rámci vymáhania pohľadávky po novom nemôže veriteľ navštevovať dlžníka v mieste bydliska alebo na pracovisku. Zakazuje sa aj telefonická komunikácia počas víkendov, sviatkov a v pracovné dni po 18:00 hodine.

Tento krok však vnímame ako zvýhodňovanie neplatičov, keďže je im tak umožnené vyhýbať sa kontaktu s veriteľom.

7. Zabudnite na hotovostné pôžičky

Pôžičky vyplácané v hotovosti patrili medzi obľúbené, pretože dlžník mal peniaze ihneď k dispozícii, pričom o nich nebol záznam na jeho bankovom úćte. Mnohí ľudia sa tak chránili pred exekútormi, ktorí sledovali aj stavy účtov.

hotovostná pôžička

Tento spôsob požičiavania je v súčasnosti neprípustný

Dnes je však poskytovateľom povolené zasielať peniaze iba na bankové účty alebo formou kreditných kariet a povoleného prečerpania účtu (kontokorentný úver).

8. Úrokový strop

Veľmi prospešné nariadenie pod názvom úrokový strop je v platnosti pomerne krátko. Zjednodušene ide o obmedzenie, ktoré nedovoľuje presiahnuť celkovú odplatu za pôžičku (RPMN) dvojnásobne oproti priemeru za posledný rok.

Konkrétne čísla – priemery sa neustále menia. Ministerstvo financií ich však pravidelne aktualizuje a zverejňuje tu.

Drobné pôžičky do 100 € alebo s dobou splatnosti do 3 mesiacov môžu mať maximálnu výšku odplaty 30 % ročne.

Pokiaľ leasing na automobil zahŕňa aj povinné havarijné poistenie, limit je nastavený až na 2,5 násobok priemernej RPMN.

9. Sťažnosti adresujte inam

Donedávna podliehali poskytovatelia spotrebiteľských úverov dozoru Slovenskej obchodnej inšpekcie. Po novom sťažnosti prijíma a rieši Odbor ochrany finančných spotrebiteľov NBS.

Na odbor sa obráťte pri akomkoľvek podozrení, že zo strany poskytovateľa sa jedná o neoprávnené konanie.

Záver

Veríme, že ak ste sa stali obeťou neserióznej spoločnosti, viete, kam sa obrátiť s prosbou o pomoc. Nové nariadenia vnímame veľmi pozitívne. Vychádza z nich pocit, že štát sa konečne aspoň nejako snaží z trhu vytlačiť pofidérne firmy a jednotlivcov.

Prečítajte si aj o tom, ako rozpozať úverového podvodníka. Na podvodníkov nás môžete anonymne upozorniť aj v našej databáze. Buďte opatrní.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *