Ako zlepšiť bonitu v banke?

ekedy sa nám môže zdať, že banky dnes požičiavajú peniaze prakticky komukoľvek. Skutočnosť je však úplne iná, pretože každá banka si pred schválením pôžičky poriadne rozmyslí komu peniaze požičia a komu nie. Dnes sa preto budeme venovať bonite, ktorá rozhoduje o tom či úver získate.

Solventnosť

Viete aká je vaša bonita?

Nie vysvedčenie, ale vaša bonita je dôležitá

Tým, že vám banka poskytne úver, sama sa vystavuje riziku. Riziko spočíva najmä v tom, že nebudú pravidelne a načas splácané splátky, alebo že sa pôžička nesplatí vôbec.

Aby banka tejto situácii predišla, prípadne riziko vzniku takejto situácie aspoň znížila, snaží sa pred poskytnutím úveru každého klienta dôkladne preveriť a získať o ňom čo najviac dostupných informácií. Hlavnou a prakticky najdôležitejšou informáciou, ktorú banka preveruje, je práve bonita klienta.


Čo to vlastne bonita je?

Bonita žiadateľa o úver by sa dala jednoducho vyjadriť ako jeho dôveryhodnosť aleboschopnosť v budúcnosti splácať poskytnuté pôžičky. Všeobecne platí, že čím je bonita vyššia, tým je aj vyššia možnosť získať väčší úver. Dobrá bonita vám zároveň dáva možnosť získať aj nižšiu úrokovú sadzbu.

Klienti s vysokou bonitou sú teda pre každú banku veľmi žiadaní a vyhľadávaní zákazníci.

TIP: Pozrite si porovnanie 12 bankových bezúčelových úverov.

Bonita funguje naozaj jednoducho:

Bonita klienta infografika

Bonitu klienta ovplyvňuje niekoľko základných faktorov, ktoré ju môžu zlepšiť, no bohužiaľ aj zhoršiť. Pozrime sa na niekoľko z nich.

1. Príjmy žiadateľa

Najdôležitejším ukazovateľom, ktorý každá banka zisťuje hneď na začiatku, sú samozrejme príjmy žiadateľa.

Peniaze na účte aj 3 týždne po výplate

Je pravdou, že vysoký plat, prípadne príjem z viacerých zdrojov je pre každú banku veľmi dobrým signálom. Klient, ktorý aj po uhradení všetkých svojich potrieb má ešte stále dostatok voľných financií na splácanie pôžičky je pre každú banku veľmi žiadaný.

Takýto signál je pre banku jasný dôkaz, že klient sa vie postarať o svoje príjmy a v tomto prípade má omnoho lepšiu pozíciu pri vyjednávaní si podmienok úveru.

Vysoký príjem ≠ vysoká bonita

Skutočnosť, že máte vysoké príjmy ešte nemusí znamenať, že máte aj dobrú bonitu. Dôležité je práve to, akým spôsobom s peniazmi hospodárite. V prípade, že máte iné pôžičky, úvery, vydanú kreditnú kartu, (niekedy stačí aj bez dlhu) vaša bonita okamžite klesá.

Je dobré ak žiadosť o úver plánujete s určitým predstihom a ešte pred jej podaním sa zbavíte všetkých starých úverov a kreditných kariet. Ak sa vám to podarí, hneď máte pri komunikácii s bankou šancu vyjednať si lepšie podmienky.

Čo banka, to iný meter

Určenie bonity klienta sa môže líšiť v závislosti od konkrétnej banky. Každá banka má vlastné kritéria podľa ktorých určuje spoľahlivosť potencionálneho žiadateľa. Pre každú banku však platí, že čím lepšia bonita, tým lepšie podmienky pre získanie úveru.

Ideálne je ak máte v banke, v ktorej si chcete zobrať úver, založený aj bežný účet, na ktorý pravidelne posielate finančné prostriedky. Takto sa banka jednoducho dostane k informáciám o vašich príjmoch.

Samozrejme, občas to môže byť trochu aj na škodu, keďže má informácie aj o vašich výdavkoch. So založeným bežným účtom si vás ale pri schvaľovaní úveru banka automaticky zaradí medzi známych klientov.

TIP: Založte si účet bez poplatku v mBank a získajte finančnú odmenu.

Výrazný vplyv na výšku bonity môže mať aj vlastníctvo nehnuteľnosti, prípadne vám môžu pomôcť aj nejaké úspory. Banky radi požičiavajú peniaze zabezpečeným klientom, ktorí už majú nejaký majetok.

Pracovný pomer žiadateľa

Dôležitú úlohu pri určovaní bonity má aj spôsob nadobúdania príjmu. Je veľký rozdiel v tom , či príjem získavate ako zamestnanec, alebo podnikáte (pracujete na živnosť). Pri schvaľovaní žiadosti o úver majú väčšinou navrch zamestnanci.

Overenie zamestnávateľa

Typ pracovného pomeru je často krát kľúčovým faktorom.

Na druhú stranu, živnostník má zase oveľa lepšiu východiskovú pozíciu ak si chce svoju bonitu zlepšiť. V jeho prípade stačí, ak si pred podaním žiadosti o úver začne priznávať vyššie príjmy a tým platiť väčšie dane a odvody do sociálnej poisťovne. Zamestnanec by na takéto zlepšenie bonity potreboval zvýšenie platu, čo je vo veľa prípadoch oveľa náročnejšie.

Najhoršia je situácia, keď záujemca o úver nevie banke zdokladovať, že má pravidelný príjem. Problémom sú najmä príjmy, ktoré sú získané na základe dohody o vykonaní práce, príjmy iba z občasných prác, prípadne príjmy od zamestnávateľa, ktorý je v likvidácii. V takejto situácii môžete na bankové pôžičky zabudnúť, no šancu prinášajú pôžičky bez dokladovania príjmu.

Záväzky žiadateľa

Ďalšou veľkou chybou u väčšiny klientov je aj to, že pri žiadosti o úver nepriznajú všetky existujúce záväzky. Banka si následne zistí, že z príjmov, ktoré klient má, nemôže byť schopný splácať požadovaný úver.

Banka si vás pred poskytnutím úveru naozaj dôkladne preverí. Zistí si informácie o vašich odvodoch na sociálnu poisťovňu, zdravotnú poisťovňu a daňový úrad.

Overí si informácie zo spoločného bankového registra a prešetrí všetky už poskytnuté úvery. Môže sa jednať o splátkové kalendáre za nakúpený tovar, kreditné karty, lízingy, prečerpania účtov a podobne.

Informácie o klientoch

Banka si vás poriadne preverí nielen v registri dlžníkov.

Okrem už vysokého počtu existujúcich záväzkov žiadateľa vám môže výrazne uškodiť zlá platobná disciplína pri splácaní predchádzajúcich úverov. Podobne nepriaznivý vplyv môže mať aj to , ak niekomu ručíte za úver.

TIP: Už sa nachádzate v registri dlžníkov? Prečítajte si návod ako z neho von.

Čo prispieva k lepšej bonite:

 • vysoký a pravidelný príjem
 • preukázané zisky v podnikaní
 • príjmy z viacerých zdrojov
 • uzatvorenie úverovej zmluvy so solventným partnerom
 • pozitívna úverová história, platobná morálka
 • preukázané úspory, prípadne vlastníctvo inej nehnuteľnosti

Čo bonitu zhoršuje:

 • ručenie pri iných úveroch
 • veľká zadĺženosť
 • nesplatené kreditné karty a prečerpanie účtov
 • oneskorené splátky pôžičiek
 • nízky, alebo žiadny príjem
 • nepravidelné alebo len občasné príjmy

Máte nízku bonitu? Riešením môže byť spoludlžník

V prípade, že už pred podaním žiadosti o úver viete, že vaša bonita nie je práve najlepšia, jednou z možností, ktorú máte je požiadať o úver spoločne s iným žiadateľom. Pri tejto možnosti je samozrejme najvýhodnejšie ak je spolu-žiadateľom manžel alebo manželka. O tom, na čo si dať pozor pri pôžičke s partnerom sme už v minulosti písali.

Časté sú ale aj prípady, že je spolu-žiadateľom niektorý z rodičov, alebo iný rodinný príslušník. Ak sa pre takúto možnosť rozhodnete, treba si veľmi dobre preveriť človeka s ktorým do takéhoto úveru vstupujeme.

Hneď na začiatku, ešte pred podpisom úverovej zmluvy si presne určite pravidlá, aby ste sa neskôr, už počas čerpania úveru, vyhli možným nedorozumeniam. Nie je na škodu , ak si takéto pravidlá zapíšete do konkrétnej dohody, ktorú obidve zúčastnené strany podpíšu.

Spolu-žiadateľ

Ak požiadate o úver spoločne s partnerom, tak vaša bonita bude vyššia.

Záverečné zhrnutie

Overovanie si žiadateľa o úver je často zdĺhavý a náročný proces. Každá banka však pred poskytnutím pôžičky musí tento proces absolvovať.

Sú možnosti, ktorými je tento proces možné skrátiť, musíte však byť pre banku známym klientom. Vo veľa prípadoch však stačí, ak si aj samotný klient na základe zdravého rozumu určí, či je pre neho pôžička dostupná, alebo nie.

Stačí si iba uvedomiť, aké má príjmy, aké má výdavky a z toho si vypočítať, či má k dispozícii financie potrebné na splácanie pôžičky. Banka pri preverovaní žiadateľa robí v podstate to isté. Takisto je pre ňu najdôležitejšie najmä to, či ste schopný zo svojho príjmu splácať poskytnutý úver.

Komentár
 1. 5 rokov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *