Vo svete poskytovateľov finančných produktov môžeme vnímať istú dichotómiu, ktorú každý iste pozná. Delenie subjektov na banky a nebankové spoločnosti. Už akosi intuitívne si človek spája prvé menované s o čosi väčšou dôveryhodnosťou, než ten zvyšok. Vzhľadom