Bankový účet zadarmo? Existujú dve alternatívy

Vedeli ste, že zo zákona máte nárok na bežný bankový účet zadarmo? Ak ste odpovedali kladne, tak patríte medzi mizivé percento respondentov. Drvivá väčšina populácie totiž o tejto devíze ani len netuší. K tomu určite prispieva aj relatívna neochota bánk tento produkt ponúkať. V prvej polovici textu sa teda pozrieme, o čo vlastne ide.

Druhou témou, ktorú sme pre vás spracovali, je rovnako bezplatný účet. Tu sa však pozrieme na vec optikou banky, konkrétne sa zameriame na podmienky, ktoré musí človek splniť, aby mu bol tento produkt vôbec ponúknutý.

Základný bankový produkt zadarmo zo zákona

Poďme sa teda najprv pozrieť na spomínaný bezplatný bankový účet. Človek naň má právo zo zákona a ide o opatrenie, ktoré má za cieľ pomôcť aj menej solventným jedincom pri uskutočňovaní finančných transakcií. Kvôli jeho právnemu pôvodu sa zvykne označovať aj ako legislatívny účet, prípadne sa môžete stretnúť aj s pojmom základný bankový produkt.


O čo teda vlastne ide? V jednoduchosti – o klasický účet, avšak bez rôznych pridaných benefitov. Samozrejmým základom sú vklady a výbery. Môžete prostredníctvom neho bezhotovostne prevádzať finančné prostriedky, uskutočňovať platby, ale aj prijímať peniaze, napríklad mzdu, prípadne prídavky a podobne. K dispozícií sú aj služby ako inkaso, resp. trvalý príkaz. K tomuto účtu sa vydáva aj platobná karta, ktorou tiež môžete uskutočňovať bezhotovostné transakcie.

Na tento finančný produkt nie je naviazaný žiaden dodatočný benefit, žiadne sporenie, prečerpanie ani iná obdobná služba. Ide o úplne základný balíček, ktorý má pomôcť pri elementárnych finančných úkonoch – predovšetkým bezhotovostných platbách.

Kto má naň nárok? Každý, kto spĺňa tieto kritéria:

 • vek nad 18 rokov
 • nemá zriadený žiadny ďalší účet (okrem vkladového účtu, vkladnej knižky či sporiaceho účtu)
 • čistý mesačný príjem nižší než 400 €
 • neprekročí 5 600 € v prijatých finančných prostriedkoch na tomto účte ročne

Na základe novely zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu, ktorú na začiatku decembra schválil parlament, by však základný bankový produkt mal lepšie zohľadňovať výšku minimálnej mzdy. Po novom tak budú mať nárok na účet bez poplatkov ľudia s príjmom, ktorý neprekročí 1,1-násobok minimálnej mzdy (od januára 2019 sa výška minimálnej mzdy zvýšila na 520 €).

Štatistiky tvrdia, že tento bankový produkt využíva absolútne minimum klientov. Dôvodov je hneď viacero. Tým primárnym je, že zárobkovo činné osoby chcú využívať aj rôzne výhody, ktorý vyplývajú z vedenia bankového účtu. V tomto prípade nie sú žiadne.

S tým súvisí aj neochota bánk ponúkať ho. Zo zákona síce majú túto povinnosť, no určite sa z marketingového a obchodného hľadiska nejdú pretrhnúť v propagovaní bezplatného účtu. Ani im totiž z neho neplynú žiadne výhody, akurát naň musia vynaložiť prevádzkové náklady.

Nulové poplatky za vedenie účtu

Podobným druhom finančného produktu je bežný bezplatný bankový účet (ale s určitými výhodami oproti legislatívnemu), ktorý od spoločnosti dostanete v prípade splnenia podmienok. Tou primárnou je, samozrejme, jeho aktívne využívanie.

Prečo vlastne banky núkajú účet, za vedenie ktorého im neplatíte poplatky? Pretože na ňom profitujú. V podstate ide o veľmi jednoduchý funkčný mechanizmus.

Tým, že účet aktívne využívate – nechávate si naň posielať výplatu, vykonávate SEPA úhrady, máte nastavené trvalé príkazy, používate platobnú kartu a podobne – poskytujete banke veľmi cenné informácie o svojej finančnej morálke a bonite.

Ak sa preukážete byť dostatočne rentabilným klientom, určite vám finančný dom ponúkne ďalšie produkty. Dá sa povedať, že toto je hlavná motivácia bánk – stimulovať aktívnych klientov nulovými poplatkami za vedenie a tí sa, na revanš, potenciálne môžu zaviazať iným spôsobom.

Na záver sme si pre vás pripravili ponuku niekoľkých bánk, ktoré ponúkajú bežný účet za nulové poplatky, spolu s podmienkami, ktoré musíte splniť.

Prehľad bezplatných účtov v ponuke bánk

mBank

 • produkt sa volá mKonto
 • zriadenie, vedenie aj zrušenie je zadarmo, pritom nie je potrebné aktívne ho používať
 • potenciálny Poplatok sa však účtuje za používanie karty a je vo výške 1,30 €
 • bez poplatku je to iba v prípade, ak objem vašich zaúčtovaných bezhotovostných platieb danou debetnou kartou v danom mesiaci bude minimálne 70 €
 • môže pôsobiť mierne netransparentne, keďže neplatíte za vedenie účtu, ale za vedenie karty – aj napriek tomu ide o výhodnú ponuku

Slovenská sporiteľňa

 • produkt sa volá Osobný účet
 • zriadenie je zadarmo, za vedenie sa účtuje 5,90 €
 • nulové poplatky máte ak – mesačne platíte kartou viac než 400 € ALEBO máte nastavené tri pravidelné pohyby (trvalé príkazy a inkasá bez prevodov medzi účtami a bez splátok úverov) ALEBO máte k účtu pripojené aj sporenie z ponuky banky
 • ide o pomerne štandardnú ponuku, ktorá sa ničím neodlišuje, zaujímavosťou však je, že pri čiastočnom splnení podmienok vám banka odpustí aspoň 50% poplatkov za vedenie účtu
banky

UniCredit Bank

 • produkt sa volá U konto
 • zriadenie je zadarmo, za vedenie sa účtuje 0 €, resp. 8 €
 • nulové poplatky ak máte od 15 do 26 rokov, v prípade starších osôb je potrebné mať bezhotovostný kredit na účte (mzda/dôchodok) aspoň vo výške 400 €
 • opäť ide o štandardný produkt, ktorý sa oplatí predovšetkým zárobkovo činným osobám a dôchodcom

VÚB

 • produkt sa volá VÚB Účet
 • zriadenie je zadarmo, za vedenie sa účtuje 6 €
 • nulové poplatky ak vám na účet mesačne príde aspoň 500 € (s výnimkou priamych vkladov, teda iba formou mzdy/dôchodku a podobne) ALEBO využívate aspoň tri ďalšie produkty od banky (spotrebný úver, hypotekárny úver, kreditná karta, pravidelné sporenie a podobne)
 • v porovnaní s ponukou iných bánk ide o čosi prísnejšie podmienky, avšak stále pohybujúce sa v štandardných medziach

ČSOB

 • produkt sa volá ČSOB Pohoda
 • zriadenie je zadarmo, za vedenie sa účtuje 5 €
 • nulové poplatky ak mesačne na účet zinkasujete aspoň 400 € (bez platobných operácií medzi vlastnými účtami) A SÚČASNE zrealizujete aspoň jednu platbu na základe trvalého príkazu a jednu platbu na základe súhlasu s inkasom A SÚČASNE bol priemerný mesačný zostatok na vašom účte minimálne 300 € aktuálnom mesiaci
 • banka odmeňuje naozaj iba najaktívnejších klientov, no zárobkovo činné osoby s dobrou finančnou morálkou by nemali mať problém využívať bezplatné vedenie účtu
poplatky banky

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *