Bezúčelové spotrebné úvery – porovnanie 12 bánk

Peniaze, peniaze a ešte raz peniaze. Zarobiť ich trvá dlho, „rozkotúľajú sa“ behom chvíľky. Každý deň niečo kupujeme alebo platíme.

Všetky veci, ktoré kupujeme pravidelne alebo aspoň častejšie, než raz za život, môžeme označiť za spotrebné. Pokiaľ doslúžia, človek ich vyhodí a kúpi nové.

Medzi spotrebný tovar teda patrí elektronika, šatstvo, služby, vybavenie bytu, ale aj veci, ktoré kupujeme skutočne každý deň, ako napríklad potraviny a drogéria (rýchloobrátkový tovar).

Bez účelu = na čokoľvek

Dnešný článok bude pojednávať o bezúčelových bankových úveroch. Takýto úver môže klient použiť podľa vlastného uváženia, čo  znamená, že nie je obmedzený na veci bežnej spotreby. Podľa výšky úveru ním môže uhradiť pokojne financovať auto alebo dokonca nehnuteľnosť.

Banka si vás „preklepne“

Všeobecným predpokladom pre získanie spotrebného úveru od banky je pravidelný príjem. Práve podľa vášho príjmu bude banka posudzovať Vašu bonitu. Bonitu vyratúva banka a na jej základe vám bude poskytnutá maximálna výška úveru.

Bonita žiadateľa o úver je vlastne akási definícia jeho sociálneho statusu. Okrem vašich príjmov sa banka zameria aj na vaše výdavky. Sú nimi všetky odchádzajúce platby, trvalé príkazy, iné splátky a podobne.


Žiadateľ môže mať príjem pokojne 1 500 €, no pokiaľ mu na účte koncom mesiaca ostáva 20 €, pre banku je to znamením, že pri splácaní úveru by mohlo dôjsť k problémom.

Pomenovanie príjem označuje aj iné peniaze, než iba mzdu z trvalého pracovného pomeru.

Za príjem považujeme aj sociálne dávky v nezamestnanosti, rodičovské príspevky, dôchodkový a sirotský príspevok a podobne.

Banka od vašich dostupných prostriedkov odpočítava aj životné minimum. To je v súčasnosti 199,48 € (k 01.07.2016) a banka tieto peniaze nevníma ako zdroj, z ktorého môžete splácať pôžičku.

Príjem je nutné doložiťBezúčelový príjem

Ak ste zamestnaní alebo poberáte niektorý z príspevkov, máte o príjme doklad. Za doklad sa dá považovať výpis z bankového účtu. Banka od vás bude vyžadovať doložiť najčastejšie príjmy za posledné 3 až 6 mesiacov, nezriedka sa ale stáva, že si vyžiada až 2-ročnú príjmovú históriu.

Ak ste živnostník/podnikateľ, dokladať budete daňové priznanie za uplynulý 1 alebo 2 roky.

Jednoduchší postup majú žiadatelia, ktorí o spotrebný úver žiadajú banku, ktorej sú klientmi. Banka má vtedy prehľad o všetkých pohyboch na účte, vďaka čomu môže byť vybavovanie úveru rýchlejšie a jednoduchšie. Práve kvôli tomu je v súčasnosti zvykom, že ak ste klientom inej banky, než v ktorej žiadate o pôžičku, bude banka trvať na tom, aby ste sa stali jej klientom a zriadili si u nej účet. Na tento účet Vám bude zároveň úver pripísaný. Skúmanie príjmov môže teda odpadnúť, pretože banka vidí všetku aktivitu na účte.

Čo ak nemám príjem alebo ho neviem doložiť?

Dokladovanie príjmu banke zaručuje, že budete schopní svoj dlh splatiť. Nie každý však reálny príjem má. Zároveň je na Slovensku pomerne rozšírená aj práca „na čierno“, nezdanená a vyplácaná v hotovosti. Takýto príjem logicky nemožno považovať za stabilný.

Banka bez záruky vrátenia peniaze jednoducho nepožičia. Jedinou možnosťou zostáva zaručiť sa za úver. V závislosti od výšky úveru sa predmetom ručenia stáva najčastejšie automobil (pri niekoľko tisícových úveroch) alebo nehnuteľnosť (desiatky tisíc euro).

Možnosťou je prizvať si k úveru osobu, ktorá bude vystupovať ako spoluručiteľ. Môže to byť váš partner, člen rodiny alebo známy. Treba ho však pripraviť, že aj on sa dostane „pod drobnohľad“ banky. Tento postup najčastejšie využívajú mladé páry, prípadne ľudia, ktorých vlastný príjem je nízky na získanie väčších súm. Pokiaľ oslovil niekto Vás, aby ste sa stali jeho spoluručiteľom, veľmi dobre porozmýšľajte, či danej osobe pomôžete. V prípade nesplácania prechádzajú dlhy aj na vás a banku už nebude zaujímať, či ste z úveru videli čo i len 1 €.

Úver bez nejakého ručenia spravidla dostávajú iba overení klienti s bezproblémovou minulosťou. Najčastejšie sa jedná o podnikateľov a firmy, pretože bežný občan si za život nestihne vziať väčšie množstvo úverov.

Potrebujem ešte niečo?

Pre získanie spotrebného úveru od ktorejkoľvek banky budete ako žiadateľ potrebovať splniť ešte niekoľko podmienok, ktoré sú vo všetkých bankách rovnaké.

 • slovenské občianstvo
 • trvalý pobyt na území SR
 • minimálny vek 18 rokov (u niektorých bánk až od 21 rokov)
 • maximálny vek žiadateľa nie je presne stanovený, avšak ku dňu splatnosti by klient nemal byť starší, ako 65 rokov (+/- 3 roky v závislosti od banky)
 • potvrdenie o zamestnaní (pokiaľ je)
 • potvrdenie o príjme
 • účet zriadený priamo v predmetnej banke (nie vždy)
 • doklad o poberaní soc. príspevku, dôchodku a pod.

Ako sa k najvýhodnejšiemu úveru dostanem?

V prvom rade by ste mali porovnať viacero dostupných ponúk. Každá banka má iné úroky, iné poplatky a iné výhody. Istotne neberte hneď prvú ponuku, ktorú vám niekto predloží. Na internete je momentálne dostatok stránok, ktoré nezávisle a objektívne porovnávajú jednotlivé úverové produkty.

Vyhľadajte si viacero ponúk a pokiaľ sa Vám bude niektorá z nich javiť ako najvýhodnejšia, zájdite na pobočku. Pracovník banky Vám najlepšie vysvetlí všetky potrebné informácie. Dávajte pozor na zamlčané podmienky a poplatky. Žiadny úver nemá iba výhody, aj keď Vás zamestnanec bude upozorňovať hlavne na nich.

Ak žiadate o úver Vašu aktuálnu banku, zvyčajne máte možnosť túto žiadosť odoslať aj on-line. Banka preskúma bonitu a úver buď hneď odsúhlasí alebo zamietne. V prípade zamietnutia nestrácajte záujem a oslovte inú banku. Nie je vylúčené, že v nej uspejete.

Úver bude schválený buď na počkanie priamo na pobočke alebo do 24 hodín od odoslania žiadosti. Následnú zmluvu podpíšete buď na pobočke alebo Vám bude zaslaná poštou. Jednu jej kópiu podpíšete a obratom zašlete naspäť. Platí, že vybavovanie úveru na pobočke šetri čas a k peniazom sa dostanete rýchlejšie.

TIP: Čítajte náš detailný článok o tom, ako získať čo najvýhodnejšie spotrebný úver.

Čo splátky?

Na splátky klient banky nemyslí s radosťou, ale sú tu a ich splácaniu sa nedá nijak vyhnúť. Skúsenosti hovoria, že mesačná splátka by nemala presiahnuť 30 % mesačných príjmov. Doba splatnosti a celkové parametre si nastavíte pri podpise zmluvy.

Pokiaľ náhodou počas doby splatnosti dôjde k tomu, že nebudete schopní uhradiť jednu alebo viac splátok, banky Vám ponúknu odklad splátky. Odklad vśak nie je bezplatný.

Existuje aj možnosť mimoriadnej splátky, ktorou zaplatíte väčšiu sumu, než je nastavená v parametroch splátok. Túto možnosť momentálne väćśina bánk ponúka bezplatne.

Veľmi dôležité je aj poistenie schopnosti splácania. Mesačnú splátku Vám poistenie nejak výrazne nezdraží (rádovo pár euro v závislosti od výśky úveru), no môže byť veľmi nápomocné pri akomkoľvek probléme so splácaním. Nikdy neviete, kedy sa prihodí úraz alebo dočasne prídete o zdroj príjmov.

Úvery lacnejšie, ale nie pre každého

Miera zadlženosti Slovákov je dlhodobo problémom. V poslednej dobe sa v rámci Európskej únie pravidelne umiestňujeme na prvom mieste v jej medziročnom náraste.

Aj táto nelichotivá štatistika je jedným z dôvodov, prečo Národná banka Slovenska pravidelne pristupuje k sprísňovaniu podmienok poskytovania úverov. Ide totiž o jeden z mála naozaj účinných regulačných mechanizmov v boji proti neriadenému zadlžovaniu sa.

Posledné takéto sprísnenie nabralo účinnosť v októbri roku 2018. Nejde pritom vôbec o nárazové opatrenie. Národná banka a ministerstvo financií regulujú podmienky poskytovania úverov zhruba v štvrťročných intervaloch.

Má to viacero cieľov:

  • primárne znížiť zadlžovanie sa
  • obmedziť pôžičky rizikovým (málo bonitným) klientom
  • znížiť počet exekúcií
 • Zabezpečiť udržateľné finančné zdravie – jednotlivcov aj inštitúcií

Aký to má dopad v praxi?

V jednoduchosti povedané – bezúčelový spotrebný úver už nedostane každý. Naša národná banka zaviedla celoplošné opatrenia, ktoré sa týkajú každého poskytovateľa. Tie sa premietli do sprísnených podmienok bez ohľadu na to, kde o úver žiadate.

Poďme sa pozrieť na to, aké konkrétne opatrenia Národná banka Slovenska zaviedla.

Tým najvýraznejším je zavedenie limitu na podiel celkovej zadlženosti klienta k jeho čistému ročnému príjmu. Ide tzv. debt-to-income (DTI) ukazovateľ. Netýka sa len bezúčelových spotrebných úverov, ale všetkých pôžičiek (rozumej dlhov) vôbec, teda napríklad aj hypoték. Národná banka stanovila tento ukazovateľ na hodnotu 8.

Čo to znamená? V praxi – celková zadlženosť človeka nemôže presiahnuť 8-násobok jeho čistého ročného príjmu. Klienti tak nemusia dostať úver v požadovanej výške, prípadne vôbec.

Ďalšie opatrenie sa týka zostatku na účte, resp. finančnej rezervy. Opäť sa výrazne podpíše na možnosti klientov čerpať úvery. Po novom totiž musí mať človek po odrátaní všetkých splátok a iných finančných záväzkov na účte zostatok vo výške životného minima plus 20% rozdielu medzi čistým mesačným príjmom a životným minimom.

Tieto opatrenia sťažia získanie úverov pre menej bonitných žiadateľov. Klesne celkový počet poskytnutých pôžičiek, čo môže mať za následok sprísňovanie aj zo strany komerčných bánk. Na druhej strane sa zintentzívnil konkurenčný boj, čo vyústilo do poklesu úrokových sadzieb.

Suma sumárum – úvery síce sú lacnejšie, avšak náročnejšie získateľné.  

12 spotrebných úverov od slovenských bánk

(informácie platné ku dňu 01.03.2019)

VÚB bankaPôžička na čokoľvek od 6,9 % ročneVUB banka - logo

 • Od 500 do 25 000 €
 • Doba splatnosti 13 až 96 mesicov
 • Poplatok za zmenu v zmluve 40 €
 • Upomienka o nezaplatení splátky 1 až 40 € v závislosti na ich počte
 • Poplatok za schválenie 2 % z výšky úveru

Tatra BankaBezúčelový úverTB od 5,9 % ročneTatra banka - logo

 • Od 500 do 30 000 €
 • Doba splatnosti 12 až 96 mesiacov
 • Poplatok za zmenu v zmluve 40 €
 • Poplatok za schválenie 2 % z výšky úveru, max. 300 €
 • Bez spoludlžníka a ručiteľa
 • Náležitosti pre získanie úveru: postačuje občiansky preukaz

UniCredit Bank – Presto úver od 5,9 % ročneUniCredit banka

 • Od 650 do 40 000 €
 • Doba splatnosti 1 až 7 rokov
 • Pre plnoleté osoby s trvalým alebo prechodným pobytom na území SR s minimálnou čistou mesačnou mzdou 280 €
 • Poplatok za zmenu v zmluve 35 €
 • Poplatok za poskytnutie úveru 50 €
 • Upomienka o nezaplatení splátky 17 €
 • Náležitosti pre získanie úveru: dva doklady totožnosti, potvrdenie o príjme od zamestnávateľa, 3 mesačné výpisy z účtu
 • Pri úvere nad 10 000 € sa vyžaduje spoluručiteľ

Cetelem sa stal bankou

Cetelem – Pôžička na čokoľvek od 5,9% ročne

 • Od 2 000 až do 25 000 €
 • Doba splatnosti od 6 do 96 mesiacov
 • 0% poplatok za poskytnutie úveru
 • Podmienka mať trvalý príjem zo závislej, podnikateľskej činnosti alebo dôchodok
 • K vybavenie pôžičky potrebujete 1 doklad totožnosti, výpis z bankového účtu a potvrdenie o príjme

OTP Banka Slovensko – OTP Expres úver od 4 % ročneOTP banka

 • Od 400 do 20 000 €
 • Doba splatnosti 12 až 96 mesiacov
 • Pre občanov SR od 18 do 65 rokov – fyzické osoby aj podnikateľov
 • Náležitosti pre získanie úveru: 2 doklady totožnosti, potvrdenie o príjme, v prípadne podnikateľa daňové priznanie za posledné zdaňovacie obdobie
 • Poplatok za poskytnutie úveru 2 % z hodnoty úveru
 • Poplatok za zmenu v zmluve od 149 € v závislosti od výšky úveru

NEAKTUÁLNE: SBERBANK Slovensko sa zlúčila s Prima bankouSberbank

 • Od 1 000 do 20 000 €
 • Doba splatnosti od 12 do 96 mesiacov
 • Pre osoby od 18 do 65 rokov s alebo bez trvalého pobytu na území SR, ktorí nemusia byť nutne klientami banky
 • Náležitosti pre získanie úveru: doklad o totožnosti, ak máte príjem zo závislej činnosti, netreba ďalšie doklady živnostníci dokladujú daňové priznanie

Poštová banka – Dobrá pôžička od 5,5 % ročnepoštová banka

 • Od 300 do 30 000 €
 • Doba splatnosti 1 až 8 rokov
 • Pre plnoletých pracujúcich ľudí (aj pre Slovákov pracujúcich v Čechách a v Maďarsku) s trvalým pobytom na území SR s minimálne 3-mesačnou dĺžkou zamestnania, pre podnikateľov s aspoň 2-ročnou históriou podnikania, pre poberateľov rôznych typov dôchodkov (starobný, invalidný, výsluhový, vdovecký atď.) a ďalších príspevkov (sociálne dávky, materský príspevok, sirotský príspevok a pod.)
 • Náležitosti pre získanie úveru: občiansky preukaz, potvrdenie o priznaní príspevku alebo dôchodku, potvrdenie o trvalom pobyte, výpis z bankového účtu, ktorý nie je starší ako 3 mesiace
 • Bez spoluručenia
 • Poplatok za poskytnutie úveru 0 €
 • Poplatok za zmenu v zmluve 40 €

Prima banka Slovensko – Pôžička od 5,9 % ročnePrima Banka

 • Od 1 000 do 15 000 €
 • Doba splatnosti od 2 do 10 rokov
 • Pre plnoletých občanov SR a podnikateľov vo veku 18 až 65 rokov s trvalým, minimálne 3-mesačným príjmom, živnostníci musia podnikať minimálna 12 mesiacov, s bankovým účtom v Prima banke a dôchodcov poberajúcich dôchodok
 • Náležitosti pre získanie úveru: v banke si je možné požičať iba na základe občianskeho preukazu
 • Poplatok za poskytnutie úveru 5 % z jeho hodnoty – v prípade splnenia daných podmienok je tento poplatok po 18 mesiacoch vrátený, klient však nikdy nesmie mať omeškanú splátku viac, než 5 dní, nesplatí úver predčasne a úver bude stále splácať z osobného účtu

Slovenská sporiteľňa – Moderná pôžička od 4,9 % ročne Slovenská sporiteľňa - logo

 • Od 300 do 30 000 €
 • Doba splatnosti 1 až 8 rokov
 • Poplatok za schválenie úveru 0 €
 • Poplatok za zmenu v zmluve 149 €
 • Upomienka o nezaplatení splátky 25 €

mBank – mPôžička Plus od 9,9 % ročneMbank logo

 • od 350 do 24 000 € – pri úvere nad 10 000 € nutný súhlas partnera/manžela (pokiaľ je)
 • doba splatnosti 12 až 84 mesiacov
 • pre Slovákov a cudzincov s trvalým pobytom na území SR s čistým mesačným príjmom min. 350 €
 • Náležitosti pre získanie úveru: dva doklady totožnosti, cudzinci 2 doklady totožnosti, potvrdenie o trvalom pobyte, ak nedostávate príjem na účet v mBank, potrebujete 3 mesačné výpisy z účtu
 • Poplatok za poskytnutie úveru 2 % z jeho hodnoty
 • Poplatok za zmenu v zmluve 20 €

ČSOB banka – ČSOB Bezúčelový spotrebný úver od 6,9 % ročneČSOB - logo

 • Peniaze od 600 do 25 000 €
 • Doba splatnosti 1 až 8 rokov
 • možnosť znížiť si úrok až o 5% pri aktívnom využívaní služieb ČSOB
 • Náležitosti pre získanie úveru: potvrdenie o príjme za posledné 3 mesiace (neplatí pre klientov ČSOB banky), podnikatelia dokladajú daňové priznanie za posledné zdaňovacie obdobie
 • Poplatok za poskytnutie úveru 2 % z jeho hodnoty
 • Poplatok za zmenu v zmluve 40 €

Raiffeisen bank – Pôžička od 8,9 % ročneReiffeisen BANK

 • Od 700 do 30 000 €
 • Doba splatnosti 18 až 84 mesiacov
 • Pre občanov SR vo veku 18 až 65 rokov s trvalým príjmom, nezamestnaní dokladajú potvrdenie o príspevku (dôchodok, sociálne dávky, rodičovský príspevok atď.)
 • Náležitosti pre získanie úveru: iba občiansky preukaz
 • Poplatok za poskytnutie úveru 0 €
 • Poplatok za zmenu v zmluve 0 €

Záver

Snažili sme sa pre vás vyfiltrovať v súčasnosti najvýhodnejšie, a teda najlacnejšie bezúčelové bankové hypotéky, ktoré je možné na Slovensku získať.

Opakujeme, že všetky uvedené parametre pôžičiek sú platné ku dňu 01.05.2018, preto nie je vylúčené, že v čase čítania článku už nebudú aktuálne. V prípade vážneho záujmu sa informujte u konkrétnej banky.

Pokiaľ nájdete banku, ktorej ponuka sa javí ešte výhodnejšie, neváhajte nás na ňu upozorniť a my o nej radi napíšeme.

Komentáre
 1. 4 týždne
  • 3 týždne
 2. 1 mesiac
  • 3 týždne
 3. 2 mesiace
 4. 2 mesiace
 5. 2 mesiace
 6. 4 mesiace
 7. 4 mesiace
 8. 5 mesiacov
 9. 5 mesiacov
 10. 6 mesiacov
 11. 6 mesiacov
 12. 6 mesiacov
 13. 7 mesiacov
 14. 7 mesiacov
 15. 9 mesiacov
 16. 10 mesiacov
 17. 10 mesiacov
 18. 11 mesiacov
 19. 12 mesiacov
 20. 1 rok
 21. 1 rok
 22. 1 rok
 23. 1 rok
 24. 2 roky
 25. 2 roky
 26. 2 roky
 27. 2 roky
 28. 2 roky
 29. 2 roky
 30. 2 roky
 31. 2 roky
 32. 2 roky
 33. 2 roky
 34. 3 roky
 35. 3 roky
 36. 3 roky
 37. 3 roky
 38. 3 roky
 39. 3 roky
 40. 3 roky
 41. 3 roky
 42. 3 roky
 43. 3 roky
 44. 3 roky
 45. 3 roky
 46. 3 roky
 47. 3 roky
 48. 3 roky
 49. 3 roky
 50. 3 roky
 51. 3 roky
 52. 3 roky
 53. 3 roky
 54. 3 roky
 55. 3 roky
 56. 3 roky
 57. 3 roky
 58. 3 roky
 59. 3 roky
 60. 3 roky
 61. 3 roky
 62. 3 roky
 63. 4 roky
 64. 6 rokov
  • 6 rokov
  • 5 rokov
 65. 6 rokov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *