Čo je to RPMN a ako ho vypočítate?

RPMN – je číslo udávajúce percentuálnu mieru nákladov. Ide o úrokovú mieru zahŕňajúcu aj úrok z úrokov prepočítanú na jeden kalendárny rok, ktorá zohľadňuje nielen úroky, ktoré za pôžičku zaplatíme, ale aj všetky poplatky, ktoré si spoločnosť poskytujúca pôžičku účtuje.

Pomocou RPMN je možné pomerne jednoducho zistiť, ktorý úver resp. pôžička je pre spotrebiteľa výhodnejšia. Porovnaním spotrebiteľských úverov od rôznych bánk je možné veľmi ľahko určiť, ktorý je ten pravý. V zásade platí, že čím nižšie RPMN, tým je úver lacnejší a pre spotrebiteľa výhodnejší. Porovnávať RPMN  má zmysel len v tom prípade, ak vstupné údaje (výška úveru a doba splatnosti úveru) sú rovnaké. Ak sú tieto údaje odlišné, porovnanie stráca zmysel.

Poplatky zahrnuté do výpočtu RPMN

Poplatky zohrávajúce dôležitú úlohu pri výpočte ročnej percentuálnej miery nákladov môžeme rozdeliť na dve skupiny, a to na:

 • jednorazové poplatky, ktoré je potrebné zaplatiť na začiatku úverového vzťahu. K jednorazovým poplatkom môžeme zahrnúť napríklad poplatok za poskytnutie úveru,
 • pravidelné poplatky, ktoré sa platia mesačne so splátkou úveru. Ide o poplatky súvisiace s vedenie úverového účtu, poplatky za poistenie a iné.

Do výpočtu RPMN sa podľa zákona o spotrebiteľských úveroch č. 129/2010 Z. z. musia zahrnúť všetky poplatky spojené s úverom okrem:


 • poplatkov za zmenu zmluvných podmienok na žiadosť klienta,
 • poplatkov za nedočerpanie poskytnutého úveru,
 • poplatkov za navýšenie úveru,
 • poplatkov za expresné spracovanie úveru,
 • poplatkov za prevod peňažných prostriedkov súvisiacich so splácaním úveru,
 • poplatkov za nepovinné poistenie k úveru,
 • poplatkov a sankcií v prípade neplatenia úveru.

Výpočet RPMN?

Vzorec na výpočet RPMN  je pomerne zložitý.

Vzorec pre výpočet RPMN podľa Zákona o spotrebiteľských úveroch.

 • K – poradové číslo spotrebiteľského úveru,
 • K´- číslo splátky alebo nákladov spotrebiteľského úveru,
 • Ak – výška K-teho spotrebiteľského úveru,
 • A´k – výška K´-tej splátky spotrebiteľského úveru,
 • m – poradové číslo posledného spotrebiteľského úveru,
 • m´- poradové číslo poslednej splátky alebo platby nákladov,
 • tk – časové obdobie medzi poskytnutím 1. spotrebiteľského úveru a K-teho spotrebiteľského úveru,
 • t´k – časové obdobie medzi poskytnutím 1. spotrebiteľského úveru a K´-tou splátkou spotrebiteľského úveru,
 • i – ročná percentuálna miera nákladov.

Výpočet RPMN

 

Na výpočet je možné využiť vybrané funkcie v programe Microsoft Office Excel alebo Open Office Calc. Ak sa s pomerne zložitým výpočtom RPMN nemáte čas alebo nechcete trápiť využite možnosť webovej kalkulačky.

Príklad pre porovnanie

Spotrebiteľský úver nevyberajte podľa výšky mesačných splátok alebo výšky úrokovej sadzby.

Banka

A

B

Výška úveru

3 000 €

3 000 €

Splatnosť úveru

36 mesiacov

36 mesiacov

Splátka

116,65 €

124,98 €

Úroková sadzba

19,99 % p.a.

24,99 % p.a.

Poistenie úveru

2,99 % p.a.

nevyžaduje sa

Vedenie účtu ročne

36 €

12 €

RPMN

34,33 %

33,39 %

Zdroj: ako-investovat.sk

Výsledok: Výhodnejší je úver od banky B, pretože má pri rovnakých vstupných údajoch (suma a doba splatnosti) nižšiu hodnotu RPMN, a to aj napriek vyššej splátke. Banka A má vyššie poplatky ako banka B. Ak by ste požiadali o úver banku A musíte zaplatiť vyššiu čiastku za vedenie účtu a taktiež za poistenie úveru.

Bezúčelový spotrebný úver od Slovenskej sporiteľne jednoducho z domu s rozumnými splátkami.

Náš tip: Trh pôžičiek na euroburza.sk

Čo je to RPMN a ako ho vypočítate?
4.58 (91.67%) 12 hlasov
Komentáre
 1. 3 roky

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *