Všetko, čo ste potrebovali vedieť o SOLUSE

solus_pozicka-sr

Úverový register je zabezpečená databáza informácií o klientoch, ktorí čerpajú úver od bankovej alebo nebankovej spoločnosti. O každej osobe, ktorá si požičala peniaze od finančnej inštitúcie sú vedené v úverovom registri údaje, či osoba spláca svoje záväzky podľa stanovených podmienok a na čas. Register je nástrojom získavania informácií o nesolventných osobách vo všetkých krajinách s vyspelou ekonomikou.

Na území Slovenska pôsobia štyri úverové registre:

 • bankový register SBCB – Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o.,
 • nebankový register NBCB – Non Banking Credit Bureau, s.r.o.,
 • nebankový register – SOLUS,
 • univerzálny register SR.

V tomto článku sa budeme venovať nebankovému registru SOLUS.


SOLUS (www.solus.sk) je nebankový register, ktorého cieľom je prispievať k prevencii zadlžovania klientov, k prevencii zvýšenia počtu dlžníkov, ktorý meškajú so splátkami, k zvyšovaniu vymáhateľnosti súčasných dlhov po splatnosti a znižovať finančné straty veriteľov. Je to vlastne register informácií o klientoch, ktorý získava a zhromažďuje informácie o klientoch, ktorí sa dostali do problémov so splácaním svojich záväzkov u niektorého člena združenia SOLUS. Ide o register, do ktorého sú zaraďované fyzické osoby (spotrebitelia). Združenie SOLUS bolo založenie v roku 2005 za účelom ochrany leasingu, úverových a ďalších služieb poskytovaných spotrebiteľmi, t.j. nebankovými subjektmi.

Do registra SOLUS je zapísaná fyzická osoba, ktorá si neplní svoje povinnosti vo vzťahu k činnosti aspoň jedného člena združenia. Teda osoba, ktorá:

 • mešká pri plnení svojich záväzkov z úverovej, leasingovej či inej zmluvy, z ktorej jej vznikol finančný záväzok po splatnosti voči veriteľovi, a toto omeškanie trvá počas stanovenej doby,
 • sa omeškala so splatením viac než dvoch po sebe nasledujúcich splátok alebo jednej splátky dlhšie ako dva mesiace,
 • uviedla v žiadosti nepravdivé alebo neúplné osobné údaje.

 

Vymazanie z nebankového registra SOLUS:

 

Osobné údaje klienta, ktorý sa nachádzal v registri SOLUS a svoj dlh už splatil budú vymazané uplynutím troch mesiacov alebo troch rokov v závislosti od typu poručenia zmluvnej alebo inej právnej povinnosti. Po uplynutí tejto lehoty sú osobné údaje, vrátane informácie o úhrade dlžnej čiastky po splatnosti, kvôli ktorej bola osoba do registra zaradená  automaticky vymazané. Zistiť, či sa nachádzate v nebankovom registri SOLUS je možné na základe písomnej žiadosti. Získate tak informácie o tom, či sa v tejto databáze nachádzate, aké údaje sú o vás vedené a taktiež informácie o zdroji vašich osobných údajov. Táto služba je však spoplatnená.

Zoznam členov združenia SOLUS:

 • CETELEM SLOVENSKO a.s.
 • COFIDIS, a.s.
 • Credium Slovakia, a.s.
 • ESSOX SK s. r. o.
 • Home Credit Slovakia, a.s.
 • MULTI Leasing, s.r.o.
 • PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.
 • Santander Consumer Finance a.s.
Komentáre
 1. 6 rokov
  • 6 rokov
 2. 7 rokov
 3. 7 rokov
 4. 8 rokov
  • 8 rokov
   • 8 rokov
 5. 8 rokov
  • 8 rokov
 6. 8 rokov
  • 8 rokov
 7. 9 rokov
  • 9 rokov
 8. 9 rokov
  • 9 rokov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *