Ako získať daňový bonus pri hypotéke pre mladých

Hypoték pre mladých sa od 1. januára 2018 dotkla výrazná zmena. Žiadatelia do 35 rokov totiž majú možnosť uplatniť si tzv. daňový bonus na bývanie. Nahrádza priamu štátnu podporu, aj keď podmienky získania nie sú až také odlišné.

Daňový bonus

Ide o legislatívno-ekonomický stimul, ktorý má pomôcť mladým ľuďom (vrátane párov) pri čerpaní úveru na bývanie. Ako ho možno získať, kto si ho vie uplatniť a ako, toto sú otázky, ktoré si zodpovieme v tomto texte.

Čo to vlastne je daňový bonus na zaplatené úroky?

V rámci finančníckej terminológie sa jedná formu priamej daňovej úľavy. Čo to znamená? V praxi ide vlastne o jednoduché zníženie finálnej sumy vypočítanej dane. Samozrejme iba za podmienky, že žiadateľ spĺňa všetky kritériá. Ale o tom neskôr.


Daňový bonus

Na podobnom princípe, ako pri úvere na bývanie pre mladých, funguje daňový bonus vzťahujúci sa na nezaopatrené dieťa. Ak žiadateľ spĺňa podmienky, platí menej. Po podaní daňového priznania sa bonus odráta z finálnej vypočítanej sumy. V dobe, kedy človek preratúva každé jedno euro, ide o veľmi vďačnú pomoc.

Daňový bonus na hypotéku pre mladých nahrádza priamu štátnu (resp. bankovú) podporu, ktorá mala formu zníženia úrokových sadzieb. Teraz už musí iniciatívu prebrať klient. Po uplynutí zdaňovacieho obdobia (prvýkrát pri podávaní daňového priznania za r. 2018) je potrebné podať si žiadosť.

Daňový bonus

Samotný daňový bonus reprezentuje suma vo výške 50% všetkých už zaplatených úrokov v predmetnom zdaňovacom období, najviac však 400 €. Aj keď je rozumné viesť si vlastnú evidenciu poplatkov, nemusíte sa báť, ak tak nerobíte.

Banka je povinná ku koncu každého roka vystaviť vám potvrdenie o tom, v akej výške sa pohybujú vaše uhradené úroky. O polovicu tejto sumy si potom viete znížiť daň z príjmov.

Poďme sa ale už pozrieť na samotné podmienky získania tohto bonusu.

Daňový bonus

Iba na nové zmluvy, ale za starých podmienok

Veľmi dôležitou skutočnosťou je, že možnosť získania bonusu sa vzťahuje výhradne na hypotéky pre mladých podpísané od 1. januára 2018 vrátane. Staršie zmluvy fungujú ešte na princípe priamej štátnej pomoci – znížení úrokových sadzieb. Ako sme už spomínali, ďalšie podmienky sa radikálne nezmenili.

Splatnosť vašej hypotéky sa musí pohybovať v rozmedzí 5 až 30 rokov. Toto kritérium je pomerne štedré a mala by mu vyhovieť väčšina ľudí. Zároveň platí, že v deň podania žiadosti o úver musí mať človek od 18 do 35 rokov. Takto ohraničená bola aj „stará“ hypotéka na bývanie pre mladých.

Daňový bonus

Predmetný úver musí byť poskytnutý na jednu tuzemskú nehnuteľnosť, ktorá je (resp. bude) určená výhradne na bývanie. Toto pravidlo slúži k eliminácii špekulantov, ktorí by si bonus chceli uplatniť viacnásobne, resp. na iný účel.

Hypotéka teda musí slúžiť na:

  • nadobudnutie bytu alebo jeho časti
  • nadobudnutie domu alebo jeho časti
  • výstavba domu
  • rekonštrukcia bytu alebo domu

Nezmenili sa ani podmienky príjmu dlžníka, resp. spoludlžníkov. Čo to znamená? Ku dňu uzavretia zmluvy o hypotéke nesmie priemerný mesačný príjem človeka, vypočítaný zo zdaniteľných príjmov za kalendárny rok predchádzajúci roku podpisu zmluvy o úvere (teda najskôr 2017) prekročiť 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zistenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok predchádzajúci roku podpisu zmluvy o úvere.

Znie to horibilne, ale vysvetlime si to v praxi. Ak priemerná mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR za rok N je 1 000 €, jej 1,3 násobok je 1 300 €. Toto sú dve veľmi dôležité orientačné sumy, od ktorých sa odrážame. Ak váš priemerný mesačný príjem za rok N+1 je vyšší ako suma 1 300 €, nevzniká vám nárok na daňový bonus. Cieľom je predísť žiadostiam od jedincov, ktorí úľavu nepotrebujú.

Daňový bonus

Čo sa zmenilo?

Nárok na daňový bonus potenciálnemu žiadateľovi vzniká len počas obdobia 5 bezprostredne po sebe nasledujúcich rokov. Počnúc mesiacom, kedy sa začalo úročenie na predmetnej hypotéke.

Ako sme už načrtli, maximálna výška bonusu je 400 € za kalendárny rok, teda najviac si môže dlžník uplatniť úľavy vo výške 2 000 €. V prípade výhodnej úrokovej sadzby ide o celkom slušný bonus. Pozor, tento nárok vzniká len samotnému dlžníkovi, nie spoludlžníkom.

Daňový bonus

Pri počítaní výšky zaplatených úrokov (50% z výšky ktorých je samotný bonus) vám pomôže potvrdenie od banky, ktorá je povinná vám ho bezplatne (a automaticky, bez vyzvania) vystaviť ku každému úveru, ktorý spĺňa podmienky na daňový bonus.

O čosi komplikovanejšie to je, ak má klient dva hypotekárne úvery, pričom jeden z nich bol uzavretý pred 1. januárom 2018 a vzťahuje sa naň nárok na „starý“ štátny príspevok. Kombinácia podpory totiž nie je povolená. Daňový bonus môže získať až po tom, čo mu zanikne nárok na štátny príspevok. Kým sa tak nestane, banka nevystaví ani potvrdenie o zaplatených úrokoch.

kluc od domu

Bonus si klient môže uplatniť len na jednu hypotéku na bývanie pre mladých. Čo to ale znamená v praxi? Hoci by aj mladý človek mal viacero hypoték, kde mu vzniká nárok na bonus, uplatniť si ho môže len na jednu podľa svojho výberu.

Komentár
  1. 3 roky

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *