Doklady potrebné k vybaveniu pôžičky alebo úveru

Spolu so žiadosťou o úveru alebo pôžičku je potrebné predložiť viacero rôznych dokladov. Ich počet sa priamo úmerne zvyšuje s výškou úveru. Dôvodom je samozrejme väčšia snaha finančnej inštitúcie o preverenie klienta a jeho schopnosti splácať v prípade vyššieho úveru. Začnime od toho najjednoduchšieho.

poistenie-spocitajte

Nízke pôžičky je možné vybaviť aj bez dokladov

V rôznych reklamných spotoch a iných marketingových kanáloch sa môžete dopočuť o možnosti získať pôžičku len s občianskym preukazom. Jedná sa o tzv. mikropôžičky alebo pôžičky pred výplatou poskytované takmer okamžite.

V niektorých finančných domoch naozaj stačí prísť s občianskym preukazom a pôžička je zakrátko vaša. Pri týchto druhoch pôžičiek sa samozrejme nejedná o veľké sumy. Nanajvýš je možné získať niekoľko tisíc eur.


Aj keď sa nejedná o veľké sumy, je potrebné byť nanajvýš opatrný a zobrať pôžičku len od serióznej inštitúcie a predovšetkým si dobre prečítať zmluvu o úvere alebo o pôžičke. Pri týchto úveroch sú často dohodnuté doslova katastrofálne podmienky pre klienta, ktorý samotnú výšku úveru môže preplatiť aj dvojnásobne.

Pri vybavovaný pôžičky si dávajte pozor, nestačí si všímať len výšku úrokovej sadzby, ale aj ďalšie poplatky, ktoré sú s vybavením spojené. Dobrým ukazovateľom je RPMN – ročná percentuálna miera nákladov.

TIP: Pozrite si podrobné porovnanie rýchlych pôžičiek do 24 hodín.

Spotrebný úver bez dokladovania príjmu

Doklady, ktoré sú potrebné k vybaveniu spotrebného úveru, závisia vždy od konkrétnej banky. V niektorých bankách je možné získať bezúčelový spotrebný úver bez dokladovania príjmu a len na čestné vyhlásenie. V iných bankách je zasa potrebné klasické vydokladovanie príjmu od zamestnávateľa. Pri štandardných spotrebných úveroch sa iné doklady nevyžadujú.

Pri riešení spotrebného úveru je dobré sa zamerať na aktuálne akcie v jednotlivých bankách. Tie zvyknú pri nich ponúknuť okrem iného aj možnosť získania úveru bez dokladov o príjme. Odpadá tým tak zbytočné získavanie oficiálneho potvrdenia o príjme a čas na celé vybavenie spotrebného úveru sa skracuje.

Pri dokladoch k hypotéke sa už zapotíte

Najnáročnejšie úvery na kompletnú administratívu sú pre fyzické osoby jednoznačne hypotekárne úvery na bývanie. Pri týchto úveroch sa už jedná o veľké sumy a banka si musí byť istá, že klient je schopný taký záväzok splácať a v prípade jeho nesplácania, speňažiť založený majetok.

K štandardným dokladom totožnosti a dokladom o príjmoch žiadateľa treba pripočítať doklady preukazujúce účel úveru a predovšetkým doklady týkajúce sa založeného majetku (nehnuteľnosti). Pre lepšiu orientáciu si rozdeľme požadované doklady do niekoľkých kategórií:

Doklady o príjme
 • doklad o príjmoch potvrdený zamestnávateľom
 • daňové priznanie (konateľ v s.r.o. alebo živnostník)
 • výpisy z bankového účtu
 • iné doklady o príjme akceptované konkrétnou bankou
Doklady k nehnuteľnosti
 • list vlastníctva zakladanej nehnuteľnosti
 • znalecký posudok k nehnuteľnosti
 • návrh na vklad záložného práva
Doklady, ktoré preukazujú účel úveru
 • kúpna zmluva
 • zmluva o budúcej kúpnej zmluve
 • zmluva o dielo
 • ostatné doklady pri špecifických typoch hypoték (faktúry, projekt atď.)doklady

Všetky vyššie spomínané doklady je potrebné doložiť k žiadosti o úver, ktorá ide ďalej na schvaľovací proces. Preto čím dlhšie trvá vybavenie potvrdenia o príjme, znaleckého posudku alebo vypracovanie kúpnych zmlúv, tým sa celý proces vybavenia hypotéky predlžuje.

TIP: Prečítajte si ako vybaviť hypotéku na bývanie v 6 jednoduchých krokoch.

Rady a tipy pri kompletizácii dokladov

Proces kompletizácie dokladov si naplánujte

V prípade žiadosti o zložitý typ úveru, akým je napríklad hypotéka, je dobré sa už na začiatku informovať ohľadom celého procesu vybavenia úveru. Pracovník na pobočke banky by mal podať riadne o informácie, čo všetko bude potrebné k žiadosti o úver predložiť.

Osobitne sa informujte na možnosť získania znaleckého posudku priamo v banke, pretože sa jedná o nezanedbateľný výdavok. V prípade využitia služieb externého znalca je dobré sa informovať na podmienky akceptácie takto vypracovaného znaleckého posudku.

Vypracovanie zložitých dokumentov nechajte na odborníkov

Táto rada sa týka najmä zmlúv, ktoré preukazujú účel použitia finančných prostriedkov. Kúpna zmluva je najdôležitejšia súčasť dokladov pri žiadosti o úver. Ak bude vypracovaná nesprávne, banka ju vráti a vy stratíte čas.

Pri spolupráci s realitnými kanceláriami je zmluvný servis súčasťou poskytovaných služieb, ak však kupujete nehnuteľnosť sami, je dobré nechať si vypracovať kúpnu zmluvu právnikom.

Finančný sprostredkovateľ vie pomôcť

Dobrý finančný sprostredkovateľ vie pri vybavovaní úveru alebo pôžičky pomôcť v mnohých oblastiach. Pomôže pri kompletizácii dokladov k žiadosti o úver, tak aby žiadosť bola kompletná, aby klient na nič nezabudol a žiadosť mohla ísť čo najrýchlejšie na schválenie.

V mnohých prípadoch vie už dopredu klienta upozorniť na čo je potrebné si dávať pozor a v prípade problémov ich dokáže rýchlejšie vyriešiť. Okrem toho tým, že kompletnú zložku odnesie na obchodné miesto,  šetrí klientovi takisto čas. Spolupráca s dobrým finančným sprostredkovateľom sa oplatí.

Pravdivé údaje sú nevyhnutnosťou

Najdôležitejšia rada znie: nepodvádzajte v dokladoch k žiadosti o úver. Teoreticky sa dá získať lepší úver v dôsledku nesprávneho vyplnenia údajov. Avšak tento postup v sebe skrýva veľké riziko.

Ak banka v priebehu splácania zistí, že údaje v žiadosti o úver boli nepravdivé (klient svojim podpisom pravdivosť údajov potvrdzuje), môže pri najhoršom scenári požadovať okamžité splatenie úveru. Takéto riziko za to asi nestojí.

podpis dokumentu

 

Naše záverečné zhrnutie

Konkrétne typy dokladov, ktoré je potrebné predložiť banke alebo nebankovke pri žiadosti o úver sa líšia od konkrétnej finančnej inštitúcie. Informujte sa na všetky typy dokladov, ktoré bude potrebné predložiť a pri výbere najvýhodnejšej alternatívy zvažujte aj tento aspekt.25

Spolupracujte s externým finančným sprostredkovateľom a nechajte kompletizáciu dokladov na neho. Ak banka ponúka nejakú akciu, ako je napríklad vypracovanie znaleckého posudku zdarma, využite ju.

TIP: Zistite, prečo si nevyberať pôžičku len podľa výšky úrokovej sadzby.

Komentáre
 1. 11 mesiacov
 2. 2 roky

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *