Akceptačný úver

Akceptačný úver býva vystavený a akceptovaný bankou alebo akceptačnou inštitúciou, pričom aktuálne nedochádza k žiadnej príslušnej transakcii. Považuje sa za základnú formu zmenkového úveru. Banka neposkytuje dlžníkovi peňažné prostriedky, iba mu ponúkne svoje renomé na vytvorenie akejsi záruky k získaniu peňažných prostriedkov. Tento typ úverov je najviac rizikovým, preto ho zmluvne uzatvárajú len najlepším klientom.