Akceptačný záväzok

Je to úplný záväzok banky honorovať zmenku ešte v dobe splatnosti.