Akontácia

Akontácia je prvá zálohová splátka, ktorú klient zaplatí ešte pred samotným uskutočnením dodávky produktu alebo služby dodávateľom. Klient môže vykonať platbu pri podpise zmluvy alebo neskôr, ale vždy to je pred dodaním. Tento preddavok sa pohybuje v percentuálnej časti z celkovej obstarávacej ceny a výška je niekedy stanovená pevne, inokedy si ju klient volí sám. Pri leasingu alebo úvere sa akontácia nazýva aj „nultá splátka.“