Anuita

Anuita, nazývaná anuitná splátka, je pravidelná platba dlhu dohodnutá v rovnakých intervaloch, najčastejšie v mesačných, štvrťročných alebo ročných. Anuita sa skladá z dvoch zložiek a to splátky istiny a splátky úroku, pričom v priebehu splácania klesá podiel úrokov a zároveň sa zvyšuje podiel istiny. Výška splátky je počas celej doby splácania nemenná.