Avalový úver

Pokiaľ sa dlžník dostane do finančnej tiesne, banka sa zaručí uhradiť za svojho klienta záväzok voči tretej osobe. Banka sa takto stáva plnohodnotným ručiteľom svojho klienta. Tým, že zmenka obsahuje potvrdenie ručenia od banky, stáva sa bonitnejšou, lepšie obchodovateľnou a samozrejme, že garancia od banky prináša do vzťahu serióznosť.