Banka

Je to zapísaná právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, založená ako akciová spoločnosť. Prijíma vklady, poskytuje úvery a na výkon činností má udelené bankové povolenie Národnou bankou Slovenska. Ak banka disponuje bankovým povolením, môže sa orientovať aj na poskytovanie ďalších obchodných činností ako sú poistenie klientov, investičné služby alebo obchodovanie na vlastný účet spojený so zmenárenskou činnosťou.