Beneficient

Beneficient je odvodený z anglického výrazu beneficiary, čo vlastne znamená používateľ výhody, respektíve oprávnený. Je to fyzická alebo právnická osoba, v ktorej prospech je vystavený alebo prevedený akreditív. V širšom zmysle je to akýkoľvek príjemca platby alebo ľubovoľného peňažného plnenia, ktorý príjma tieto prostriedky na svoje meno.