Bezhotovostný platobný styk

Bezhotovostný platobný styk je platobný styk uskutočnený vzájomným zúčtovaním alebo prevodom na bankových účtoch. Pri bezhotovostnom platobnom styku sa nevyužívajú hotovostné peniaze, ale takzvané depozitné – bankové peniaze. Prostriedkami na jeho uskutočnenie sú príkazy na úhradu, príkazy na inkaso, šeky a platobné karty. Takáto forma styku je realizovaná výlučne prostredníctvom bánk, medzi ktorými dochádza k transakciám.