Bežný účet

Jeden z najrozšírenejších bankových produktov, prostredníctvom ktorých môže klient vykonávať každodenné bankové operácie sám bez asistencie pracovníka banky. Medzi základné operácie patrí vklad, výber a prevod peňazí na iný účet. Štandardnými službami využívania bežného účtu sú trvalé príkazy a inkasá. Každý typ bežného účtu je pripravený pre fyzické aj právnické osoby za účelom poskytnutia každodenného prístupu k hotovostným aj bezhotovostným prostriedkom, ktoré sú vedené v domácej alebo akejkoľvek cudzej mene.