Bezúročné obdobie

Bezúročné obdobie je obdobie, počas ktorého klient neplatí žiadne úroky z vyčerpaných prostriedkov, pričom sa zaväzuje splatiť celú sumu v dohodnutom termíne. Bezúročné obdobie sa začína počítať vždy začiatkom mesiaca, pričom je platné len pre príslušný mesiac.