Blanko zmenka (bianko zmenka)

Je to oficiálna zmenka kryjúca dlžobu vystavená podľa zákonných podmienok, ktorá pri vydaní zámerne neobsahuje niektoré potrebné údaje, napríklad výšku dlžnej čiastky. Bianko zmenka patrí k najjednoduchším formám ručenia pri rôznych typoch úverov. V prípade, že dlžník úver nespláca, banka vyplní aktuálnu dlžnú sumu na bianko zmenku a následne sa začne domáhať vyrovnania tejto dlžnej čiastky na súde.