Bonita banky

Pri bankách sa hodnotí schopnosť konkrétnej banky plniť splatné záväzky.