Bonita klienta

Skúma sa klientov finančný stav za účelom zistenia jeho ekonomickej flexibilnosti. Jeho pomer príjmov a výdavkov je určujúcim faktorom pri schvaľovaní úveru.