Bonita

Bonita vypovedá o spôsobilosti splniť si všetky svoje finančné záväzky. Na základe bonity sa dá posúdiť renomé, obchodná povesť alebo úveryschopnosť klienta, firmy a banky.