Brutto

Brutto znamená v preklade hrubý, celkový. Najčastejšie sa používa v spojení s príjmom. Hodinová mzda aj celá výplata sa poskytuje brutto, čo znamená nezrazená mzda.