Cash flow

Cash flow, nazývaný aj peňažný tok alebo obeh financií. Vyjadruje rozdiel medzi príjmami a výdavkami za konkrétne zvolené obdobie. Pojem sa používa hlavne v súvislosti s firmami.