Celkové náklady na úver

Celkové náklady na úver zahŕňajú všetky náklady vrátane úrokov, provízií, daní a ostatných poplatkov spojených s poskytnutím úveru, ktoré musí spotrebiteľ zaplatiť v súvislosti s úverom. Do tohto úhrnu sa zarátavajú aj náklady súvisiace s rôznymi doplnkovými službami ako poistenie splácania, sms upozornenie alebo penále.