Cena

Hodnota konkrétneho tovaru, služby či produktu presne vyjadrená v peniazoch.