Cenník (sadzobník poplatkov)

Cenník zahŕňa všetky súčasné poplatky za jednotlivé produkty. Podľa zákona musí byť prehľadný sadzobník poplatkov aktuálny a klientovi dostupný ešte pred podpísaním zmluvy. Takisto musí byť súčasťou (prílohou) každej zmluvy.