Cesia

Výraz pochádza z latinčiny a v preklade znamená postúpenie práva, veci alebo nejakej pohľadávky ďalej. Cesia sa vykonáva na základe jednoduchej zmluvy, ktorou sa prevádza právo, vec alebo pohľadávka z jednej osoby (cedent) na druhú osobu (cesionár).