Cross Default

Cross Default označuje platobnú neschopnosť dlžníka uhradiť svoj záväzok voči veriteľovi v stanovej lehote načas. Môže sa jednať o akýkoľvek peňažný alebo nepeňažný záväzok vyplývajúci z dohodnutých zmluvných podmienok. Pri podpise zmluvy sa zvyčajne rokuje o „prahovej čiastke,“ ktorá zabráni cross default pri zanedbateľných sumách.