Datozmenka

Zmenka, ktorá sa vystavuje vždy s presne stanoveným dátumom splatnosti.

Vaše hodnotenie