Dátum splatnosti

Dátum splatnosti určuje konkrétny deň, v ktorý je dlžník povinný uhradiť zmluvne dohodnutú splátku. Dátum splatnosti si určujú obe strany pred uzatvorením zmluvy.