Debet

Debet vyjadruje akýkoľvek dlh, dlžnú čiastku alebo mínusový zostatok na účte.