Degresívne splácanie

Degresívne splácanie je opakom progresívneho splácania. Zameriava sa na maximálne finančné zaťaženie v úvodnej fáze splácania a postupne výška splátky naberá klesajúcu tendenciu. Klienti sa rozhodujú pre tento spôsob často z dôvodu súčasnej priaznivej finančnej situácie, vďaka čomu môžu ľahko splácať nejaké obdobie aj vyššie sumy. Táto forma splácania nie je veľmi obvyklá, najčastejšie sa využíva pri hypotekárnom úvere.