Dlhodobý úver

Účelová pôžička splatná spolu s úrokom a príslušnými poplatkami k špecifickému dátumu o viac ako 5 rokov. Medzi dlhodobé úvery patrí väčšina hypoték.