Dlžník

Je to akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá je povinná uhradiť dlžnú čiastku poskytnutú finančnou inštitúciou podľa vopred dohodnutých zmluvných podmienok. Dlžníkovi vzniká  povinnosť splniť celý záväzok vrátane úrokov, poplatkov za omeškanie a prípadne aj úrokov z omeškania. Konkrétny typ dlžníka závisí od formy úhrady záväzku.

Bez reakcí