Dotácia

Dotácia je forma štátnej pomoci, ktorej účelom je zvýhodniť jej prijímateľa pri investovaní, zamestnávaní alebo splácaní úveru. Jedná sa o nenávratnú čiastku vyjadrenú v percentuálnej miere, prevažne vyplácanú paušálne priamo na bankový účet prijímateľa.