Eskont

Eskont je proces, pri ktorom sa kapitál vo forme nezaplatenej pohľadávky premení na formu úveru. Takáto pohľadávka je odkúpená treťou osobou, ktorá pohľadávku preberá ešte pred lehotou splatnosti a po zrazení úroku odo dňa kúpy pohľadávky po dátum splatnosti.