Eskontný úver

Eskontný úver je najrozšírenejší a najbezpečnejší typ zmenkového úveru. V tomto prípade banka odkúpi zmenku od jej majiteľa skôr ako uplynie lehota splatnosti, pričom má právne umožnené zraziť úrok. Úver sa poskytne vo výške menovitej hodnoty zmenky. Eskontný úver je za normálnych okolností zaplatený treťou osobou miesto úverového dlžníka.