Finančný poradca

Je to fyzická alebo právnická osoba poskytujúca klientovi konzultačnú a poradenskú činnosť na základe nestrannej analýzy širšieho počtu produktov, dostupných na finančnom trhu. Osoba alebo spoločnosť poskytujúca finančné poradenstvo nesmie vykonávať súčasne finančné sprostredkovanie. Finančný poradca alebo riadiaci zamestnanec finančného poradcu musí spĺňať požadované kritéria pre najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti, ktorými sú najvyššie dosiahnuté vzdelanie, certifikát na vykonávanie finančného poradenstva a potrebná dĺžka praxe vo vykonávaní poradenskej činnosti zameranej na finančníctvo. Ďalšou podmienkou k vykonávaniu tejto činnosti je adekvátne povolenie udelené Národnou bankou Slovenska a zápis finančného poradcu v Obchodnom registri.