Garancia

Garancia je stopercentná záruka poskytovaná bankou alebo akoukoľvek finančnou inštitúciou pri stanovovaní zmluvných podmienok. Vďaka garancii má klient istotu spoľahlivého jednania a nakladania s finančnými prostriedkami.