Grant

Je to finančná podpora udelená jednotlivcovi alebo skupinovému kolektívu na vyriešenie vopred zadanej úlohy. Prevažne sa udeľuje pri výskumoch a finančných analýzach.