Hotovosť

Je to ľubovoľný obnos bankoviek a mincí v domácej alebo cudzej mene. Hotovosť sa používa bežne v obchodnom vzťahu, jedná sa o takzvaný hotovostný platobný styk. Viacero poskytovateľov nebankových pôžičiek ponúka hotovostnú formu vyplatenia pôžičky. Hotovosť sa ľudovo môže nazývať aj „peniaze priamo do ruky.“