Hypotéka pre mladých

Predstavuje hypotéku poskytovanú občanom do 35 rokov, pričom ich hrubá mzda za predchádzajúci kalendárny rok nepresahuje 1,3-násobok priemerného mesačného príjmu SR a v prípade manželov to je dvojnásobná čiastka. Hypotéka pre mladých zahŕňa štátny príspevok, takzvanú štátnu bonifikáciu a príspevok banky. Obe príspevky sú vyjadrené v percentuálnej miere a udávajú sa na konkrétny kalendárny rok v maximálnej výške úveru do 50 000€. K žiadosti treba doložiť účel, ktorým je nadobudnutie nehnuteľnosti, výstavba, rekonštrukcia alebo vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov.