Hypotekárna banka

Banka, ktorá sa špecializuje na poskytovanie hypotekárnych alebo komunálnych úverov, pričom svoje finančné zdroje získava spravidla predajom hypotekárnych záložných listov. Hypotekárne úvery na nehnuteľnosti zapísané na tunajšom území môžu poskytovať iba banky a sporiteľne sídliace na území Slovenskej republiky.