Hypotekárny úver

Je to dlhodobý úver, ktorého účelom je nadobudnutie, výstavba alebo rekonštrukcia nehnuteľnosti. Splácanie hypotekárneho úveru vrátane celého príslušenstva spojeného s jeho poskytnutím musí byť vždy zaistené záložným právom k nehnuteľnosti. Hypotekárny úver je možné získať v maximálne 70% výške hodnoty založenej nehnuteľnosti, pokiaľ sa nekombinuje so spotrebným úverom a neschvaľuje sa ako kombinovaný úver s rovnakými úrokovými sadzbami. Lehota splatnosti je najmenej 4 a najviac 30 rokov. Poskytovať ho môžu banky, ktoré disponujú licenciou udelenou Národnou bankou Slovenska (NBS).

Názorný príklad
  Úroková sadzba Štátny príspevok Výsledný úrok
Hypotéka pre mladých 5% p.a. – 3% 2% p.a.