Hypotekárny záložný list (HZL)

Je to špecifický typ dlhopisu, ktorého dlžníkom je zásadne hypotekárna banka. Vydávať ho môžu iba banky s právoplatne udeleným povolením od Národnej banky Slovenska. Hodnota hypotekárnych záložných listov a ich pomerný výnos sú kryté pohľadávkami z hypotekárnych úverov alebo aspoň zlomkovými časťami týchto pohľadáviek. Z uskutočneného predaja hypotekárnych záložných listov sa získavajú finančné zdroje, z ktorých banka dokáže následne poskytovať hypotekárne úvery svojim klientom.